SmiCut Online Store - SOLIDA GÄNGFRÄSAR - utan kylkanal

SOLIDA GÄNGFRÄSAR

utan kylkanal

INVÄNDIG GÄNGNING (välj önskad stigning)
0.4ISO 0.45ISO 0.5ISO 0.6ISO 0.7ISO 0.75ISO 0.8ISO 1.0ISO 1.25ISO 1.5ISO 1.75ISO 2.0ISO 2.5ISO 3.0ISO 3.5ISO 4.0ISO
64UN 56UN 48UN 44UN 40UN 36UN 32UN 28UN 24UN 20UN 18UN 16UN 14UN 13UN 12UN 11UN
10UN
9UN
8UN
7UN
6UN
28W 19W 14W 11W
28BSPT 19BSPT 14BSPT 11BSPT Koniska fräsar
20PG 18PG 16PG
27NPT 18NPT 14NPT 11.5NPT 8NPT Koniska fräsar
27NPTF 18NPTF 14NPTF 11.5NPTF 8NPTF Koniska fräsar
27NPSF 18NPSF 14NPSF 11.5NPSF
UTVÄNDIG GÄNGNING (välj önskad stigning)
1.0ISO 1.5ISO 2.0ISO