SmiCut Online Store - SOLIDA GÄNGFRÄSAR - utan kylkanal, med fasning

SOLIDA GÄNGFRÄSAR

utan kylkanal, med fasning

INVÄNDIG GÄNGNING (välj önskad stigning)
0.5ISO 0.7ISO 0.8ISO 1.0ISO 1.25ISO 1.5ISO 1.75ISO