SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CNGG
CNGG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CNGA

CNGG

CNMA

CNMG

CNMM

CNMP


passande hållare
CNGG090402 välj
CNGG090404 välj välj
CNGG090408 välj välj
CNGG120401 välj
CNGG120402 välj välj välj
CNGG120404 välj välj välj välj
CNGG120408

välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
CNGG090402L-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090402L-S_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090402L-S_TN60svarvskär cermet    
CNGG090402L-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090402L-S_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090402R-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090402R-S_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090402R-S_TN60svarvskär cermet    
CNGG090402R-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090402R-S_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090404L-S_KW10för stål, fin, intermittent    
CNGG090404L-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090404L-S_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090404L-S_TN60svarvskär cermet    
CNGG090404L-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090404L-S_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090404L_KW10för stål, medium, intermittent    
CNGG090404R-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090404R-S_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090404R-S_TN60svarvskär cermet    
CNGG090404R-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090404R-S_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CNGG090408L-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090408L-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090408L_KW10för stål, medium, intermittent    
CNGG090408R-S_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG090408R-S_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CNGG120404AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
CNGG120404AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
CNGG120404AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
CNGG120404FPTKPR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404FPTKPR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404FPTKPR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)    
CNGG120404L-25R_TN60svarvskär cermet    
CNGG120404L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
CNGG120404L25R_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404L25R_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404L25R_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404L25R_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120404LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120404L_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120404L_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120404L_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CNGG120404L_TN60svarvskär cermet    
CNGG120404L_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120404R-25R_TN60svarvskär cermet    
CNGG120404R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
CNGG120404R25R_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404R25R_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404R25R_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404R25R_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120404RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120404RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120404R_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120404R_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120404R_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CNGG120404R_TN60svarvskär cermet    
CNGG120404R_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120404R_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120404TK_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404TK_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120404Z_TN60svarvskär cermet    
CNGG120408AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
CNGG120408AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
CNGG120408AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
CNGG120408FPTKPR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408FPTKPR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408FPTKPR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)    
CNGG120408L-25R_TN60svarvskär cermet    
CNGG120408L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
CNGG120408L25R_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120408L25R_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408L25R_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120408L25R_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120408LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120408L_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120408L_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120408L_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CNGG120408L_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120408L_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120408R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
CNGG120408R25R_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120408R25R_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408R25R_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120408R25R_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120408RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CNGG120408R_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120408R_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120408R_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CNGG120408R_TN60svarvskär cermet    
CNGG120408R_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CNGG120408R_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CNGG120408TK_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
CNGG120408TK_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
CNGG120408TK_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
TKE30501CNGG120402MFP-SK_PR1225    
TKE30503CNGG120404MFP-SK_PR1225    
TLC30501CNGG120402MFP-SK_PR1535    
TLC30503CNGG120404MFP-SK_PR1535    
TLM00447CNGG120402MFP-SK_PR1725    
TLM00448CNGG120404MFP-SK_PR1725    
TLP00067CNGG120402MFP-SK_PV730    
TLP00068CNGG120404MFP-SK_PV730    
TLV00126CNGG120402MFP-SK_PR115S    
TLV00127CNGG120404MFP-SK_PR115S    
TLW00126CNGG120402MFP-SK_PR120S    
TLW00127CNGG120404MFP-SK_PR120S