SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - RPMT

Välj hållare eller vändskärstyp

RPMT
SRCP…
Artikel Specifikation    
RPMT1203M0-BB_TN90svarvskär cermet    
RPMT1604M0-BB_TN90svarvskär cermet