SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SNMM
SNMM Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

SNGA

SNGG

SNMA

SNMG

SNMM


passande hållare
SNMM120408 välj
SNMM120412 välj
SNMM120416 välj
SNMM150612 välj
SNMM150616 välj
SNMM190612 välj
SNMM190616 välj
SNMM190624 välj
SNMM250924

välj

Artikel Specifikation    
SNMM120408PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM120408PX_CA115Psvarvskär    
SNMM120408PX_CA125Psvarvskär    
SNMM120408PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM120408PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM120408PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM120408PX_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM120412PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM120412PX_CA115Psvarvskär    
SNMM120412PX_CA125Psvarvskär    
SNMM120412PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM120412PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM120412PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM120412PX_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM120412PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
SNMM120416PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM120416PX_CA115Psvarvskär    
SNMM120416PX_CA125Psvarvskär    
SNMM120416PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM120416PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM150612PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM150612PX_CA115Psvarvskär    
SNMM150612PX_CA125Psvarvskär    
SNMM150612PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM150612PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM150612PX_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM150616PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM150616PX_CA115Psvarvskär    
SNMM150616PX_CA125Psvarvskär    
SNMM150616PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM150616PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM150616PX_CA5515för stål, grov, ej intermittent    
SNMM190612HX_CA5525för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190612PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM190612PX_CA115Psvarvskär    
SNMM190612PX_CA125Psvarvskär    
SNMM190612PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM190612PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM190612PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190612PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
SNMM190612PX_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190616PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM190616PX_CA115Psvarvskär    
SNMM190616PX_CA125Psvarvskär    
SNMM190616PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
SNMM190616PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM190616PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190616PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
SNMM190616PX_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190624PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
SNMM190624PX_CA115Psvarvskär    
SNMM190624PX_CA125Psvarvskär    
SNMM190624PX_CA525för stål, grov, intermittent    
SNMM190624PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
SNMM190624PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
SNMM250924SP_CA5515svarvskär    
SNMM250924WFH_CA5515svarvskär