SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TNGU
TNGU Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material


STLN…
TNGU0903005 välj
TNGU090301 välj välj välj
TNGU090302 välj välj välj
TNGU090304 välj välj välj

Artikel Specifikation    
TKE06080TNGU0903005MFR-F_PR1225    
TNGU090301MFRFPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090301MFRFPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNGU090301MFRFPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090301MFRFPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090301MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090301MFRUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090301MFRUPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090301MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090302MERUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090302MFRFPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090302MFRFPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNGU090302MFRFPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090302MFRFPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090302MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090302MFRUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090302MFRUPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNGU090302MFRUPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090302MFRUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090302MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090304MERUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TNGU090304MERUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090304MERUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090304MFRFPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNGU090304MFRFPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090304MFRFPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090304MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TNGU090304MFRUPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNGU090304MFRUPR1535för svåra material, fin, intermittent    
TNGU090304MFRUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
TNGU090304MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)