SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TPMR
TPMR Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPGN

TPGR

TPMN

TPMR


passande hållare
TPMR090204 välj
TPMR110304 välj välj välj
TPMR110308 välj välj välj
TPMR160304 välj välj välj
TPMR160308

välj välj välj

Artikel Specifikation    
TPMR090204G_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR090204G_CA5525för stål, medel, intermittent    
TPMR110304DP_TN60svarvskär cermet    
TPMR110304GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR110304GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TPMR110304GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR110304G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110304G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPMR110304G_TN60svarvskär cermet    
TPMR110304G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110304HQ_CA115Psvarvskär    
TPMR110304HQ_CA125Psvarvskär    
TPMR110304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR110304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110304HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR110304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110304HQ_PR1535för rostfritt, fin-medel, intermittent    
TPMR110304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110304HQ_TN60svarvskär cermet    
TPMR110304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110304_CA025Pför stål, medel, intermittent    
TPMR110304_CA115Psvarvskär    
TPMR110304_CA125Psvarvskär    
TPMR110304_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
TPMR110304_CA315för segjärn, medel, intermittent    
TPMR110304_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR110304_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR110304_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110304_CA525för stål, medel, intermittent    
TPMR110304_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110304_CA5525för stål, medel, intermittent    
TPMR110304_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
TPMR110304_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR110304_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR110304_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110304_TN60svarvskär cermet    
TPMR110304_TN6010CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR110304_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR110304_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110308DP_TN60svarvskär cermet    
TPMR110308G_PV90svarvskär cermet    
TPMR110308G_TN60svarvskär cermet    
TPMR110308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110308HQ_CA115Psvarvskär    
TPMR110308HQ_CA125Psvarvskär    
TPMR110308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR110308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR110308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308HQ_PR1535för rostfritt, fin-medel, intermittent    
TPMR110308HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR110308HQ_TN60svarvskär cermet    
TPMR110308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR110308_CA025Pför stål, medel, intermittent    
TPMR110308_CA115Psvarvskär    
TPMR110308_CA125Psvarvskär    
TPMR110308_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
TPMR110308_CA315för segjärn, medel, intermittent    
TPMR110308_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR110308_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
TPMR110308_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR110308_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110308_CA525för stål, medel, intermittent    
TPMR110308_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
TPMR110308_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110308_CA5525för stål, medel, intermittent    
TPMR110308_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
TPMR110308_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR110308_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR110308_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR110308_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR110308_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304DP_TN60svarvskär cermet    
TPMR160304GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMR160304GP_CA115Psvarvskär    
TPMR160304GP_CA125Psvarvskär    
TPMR160304GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR160304GP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMR160304GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMR160304GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR160304GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TPMR160304GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR160304GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TPMR160304GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR160304GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMR160304G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPMR160304G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_CA115Psvarvskär    
TPMR160304HQ_CA125Psvarvskär    
TPMR160304HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR160304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR160304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160304HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_PR1535för rostfritt, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160304HQ_TN60svarvskär cermet    
TPMR160304HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160304_CA025Pför stål, medel, intermittent    
TPMR160304_CA115Psvarvskär    
TPMR160304_CA125Psvarvskär    
TPMR160304_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
TPMR160304_CA315för segjärn, medel, intermittent    
TPMR160304_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160304_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160304_CA510för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160304_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304_CA525för stål, medel, intermittent    
TPMR160304_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160304_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304_CA5525för stål, medel, intermittent    
TPMR160304_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
TPMR160304_PR1125för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR160304_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR160304_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
TPMR160304_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160304_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160304_TN60svarvskär cermet    
TPMR160304_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160304_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308DP_TN60svarvskär cermet    
TPMR160308G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPMR160308G_PV90svarvskär cermet    
TPMR160308G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160308HQ_CA115Psvarvskär    
TPMR160308HQ_CA125Psvarvskär    
TPMR160308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR160308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160308HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TPMR160308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160308HQ_PR1535för rostfritt, fin-medel, intermittent    
TPMR160308HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160308HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPMR160308HQ_TN60svarvskär cermet    
TPMR160308HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPMR160308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPMR160308_CA025Pför stål, medel, intermittent    
TPMR160308_CA115Psvarvskär    
TPMR160308_CA125Psvarvskär    
TPMR160308_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
TPMR160308_CA315för segjärn, medel, intermittent    
TPMR160308_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160308_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
TPMR160308_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160308_CA510för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160308_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308_CA525för stål, medel, intermittent    
TPMR160308_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
TPMR160308_CA5505för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160308_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308_CA5525för stål, medel, intermittent    
TPMR160308_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
TPMR160308_PR1125för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR160308_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
TPMR160308_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
TPMR160308_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160308_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPMR160308_TN60svarvskär cermet    
TPMR160308_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPMR160308_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent