SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CCET
CCET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CCET

CCGT

CCGW

CCMT


passande hållare
CCET0301003 välj
CCET0301005 välj välj välj välj
CCET030101 välj välj välj välj
CCET030102 välj välj välj välj
CCET030104 välj välj välj välj
CCET0401003 välj
CCET0401005 välj välj
CCET040101 välj välj välj välj
CCET040102 välj välj välj välj
CCET040104 välj välj välj välj
CCET0602003 välj
CCET0602005 välj välj välj välj
CCET060201 välj välj välj välj
CCET060202 välj välj välj välj
CCET09T3003 välj
CCET09T3005 välj välj välj välj
CCET09T301 välj välj välj välj
CCET09T302 välj välj välj välj
CCET09T304 välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
CCET030101ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030101ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCET030101ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET030101ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030101ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCET030101MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030101MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030102ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030102ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET030102ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030102MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030102MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030104ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030104ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET030104ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030104MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET030104MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040101ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040101ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCET040101ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET040101ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040101ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCET040101MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040101MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040102ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040102ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET040102ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040102MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040102MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040104ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040104ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
CCET040104ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040104MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCET040104MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TJW01125CCET09T301MFR-USF_PR1025    
TJW01127CCET09T302MFR-USF_PR1025    
TKD01023CCET040101MR-F_PR1425    
TKD01025CCET040102MR-F_PR1425    
TKD01114CCET060202MFL-J_PR1425    
TKD01115CCET060202MFR-J_PR1425    
TKE01002CCET0301005ML-FSF_PR1225    
TKE01004CCET030101ML-FSF_PR1225    
TKE01005CCET030101MR-FSF_PR1225    
TKE01006CCET030102ML-FSF_PR1225    
TKE01007CCET030102MR-FSF_PR1225    
TKE01008CCET030104ML-FSF_PR1225    
TKE01009CCET030104MR-FSF_PR1225    
TKE01020CCET0401005ML-FSF_PR1225    
TKE01022CCET040101ML-FSF_PR1225    
TKE01023CCET040101MR-FSF_PR1225    
TKE01024CCET040102ML-FSF_PR1225    
TKE01025CCET040102MR-FSF_PR1225    
TKE01026CCET040104ML-FSF_PR1225    
TKE01027CCET040104MR-FSF_PR1225    
TKE01102CCET0602005MFL-USF_PR1225    
TKE01103CCET0602005MFR-USF_PR1225    
TKE01104CCET060201MFL-USF_PR1225    
TKE01105CCET060201MFR-USF_PR1225    
TKE01106CCET060202MFL-USF_PR1225    
TKE01107CCET060202MFR-USF_PR1225    
TKE01112CCET060201MFL-J_PR1225    
TKE01113CCET060201MFR-J_PR1225    
TKE01114CCET060202MFL-J_PR1225    
TKE01115CCET060202MFR-J_PR1225    
TKE01122CCET09T3005MFL-USF_PR1225    
TKE01123CCET09T3005MFR-USF_PR1225    
TKE01124CCET09T301MFL-USF_PR1225    
TKE01125CCET09T301MFR-USF_PR1225    
TKE01126CCET09T302MFL-USF_PR1225    
TKE01127CCET09T302MFR-USF_PR1225    
TKE01131CCET09T301MFR-J_PR1225    
TKE01132CCET09T302MFL-J_PR1225    
TKE01133CCET09T302MFR-J_PR1225    
TKE01135CCET09T304MFR-J_PR1225    
TKT00111CCET0301003L-FSF_PR930    
TKT00113CCET030101L-FSF_PR930    
TKT00114CCET030101R-FSF_PR930    
TKT00115CCET030102L-FSF_PR930    
TKT00116CCET030102R-FSF_PR930    
TKT00117CCET030104L-FSF_PR930    
TKT00118CCET030104R-FSF_PR930    
TKT00127CCET040101L-FSF_PR930    
TKT00128CCET040101R-FSF_PR930    
TKT00129CCET040102L-FSF_PR930    
TKT00130CCET040102R-FSF_PR930    
TKT00131CCET040104L-FSF_PR930    
TKT00132CCET040104R-FSF_PR930    
TKT00167CCET0602003FL-USF_PR930    
TKT00168CCET0602003FR-USF_PR930    
TKT00169CCET060201FL-USF_PR930    
TKT00170CCET060201FR-USF_PR930    
TKT00171CCET060202FL-USF_PR930    
TKT00172CCET060202FR-USF_PR930    
TKT00193CCET09T3003FR-USF_PR930    
TKT00194CCET09T301FL-USF_PR930    
TKT00195CCET09T301FR-USF_PR930    
TKT00196CCET09T302FL-USF_PR930    
TKT00197CCET09T302FR-USF_PR930    
TLC01002CCET0301005ML-F_PR1535    
TLC01003CCET0301005MR-F_PR1535    
TLC01004CCET030101ML-F_PR1535    
TLC01005CCET030101MR-F_PR1535    
TLC01006CCET030102ML-F_PR1535    
TLC01007CCET030102MR-F_PR1535    
TLC01008CCET030104ML-F_PR1535    
TLC01009CCET030104MR-F_PR1535    
TLC01022CCET040101ML-F_PR1535    
TLC01023CCET040101MR-F_PR1535    
TLC01024CCET040102ML-F_PR1535    
TLC01025CCET040102MR-F_PR1535    
TLC01026CCET040104ML-F_PR1535    
TLC01027CCET040104MR-F_PR1535    
TLC01103CCET0602005MFR-U_PR1535    
TLC01104CCET060201MFL-U_PR1535    
TLC01105CCET060201MFR-U_PR1535    
TLC01106CCET060202MFL-U_PR1535    
TLC01107CCET060202MFR-U_PR1535    
TLC01111CCET0602005MFR-J_PR1535    
TLC01112CCET060201MFL-J_PR1535    
TLC01113CCET060201MFR-J_PR1535    
TLC01114CCET060202MFL-J_PR1535    
TLC01115CCET060202MFR-J_PR1535    
TLC01122CCET09T3005MFL-U_PR1535    
TLC01123CCET09T3005MFR-U_PR1535    
TLC01124CCET09T301MFL-U_PR1535    
TLC01125CCET09T301MFR-U_PR1535    
TLC01126CCET09T302MFL-U_PR1535    
TLC01127CCET09T302MFR-U_PR1535    
TLC01128CCET09T304MFL-U_PR1535    
TLC01129CCET09T304MFR-U_PR1535    
TLC01130CCET09T301MFL-J_PR1535    
TLC01131CCET09T301MFR-J_PR1535    
TLC01132CCET09T302MFL-J_PR1535    
TLC01133CCET09T302MFR-J_PR1535    
TLC01134CCET09T304MFL-J_PR1535    
TLC01135CCET09T304MFR-J_PR1535    
TLC51102CCET0602005MFL-U_PR1535    
TLD00950CCET030102ML-F_PV720    
TLD00952CCET030104ML-F_PV720    
TLD01015CCET040102ML-F_PV720    
TLD01017CCET040104ML-F_PV720    
TLD01050CCET060201MFL-U_PV720    
TLD01051CCET060201MFR-U_PV720    
TLD01052CCET060202MFL-U_PV720    
TLD01053CCET060202MFR-U_PV720    
TLD01141CCET09T301MFR-U_PV720    
TLD01142CCET09T301MFL-U_PV720    
TLD01143CCET09T302MFR-U_PV720    
TLD01144CCET09T302MFL-U_PV720    
TLE01002CCET0301005ML-F_PDL025    
TLE01004CCET030101ML-F_PDL025    
TLE01006CCET030102ML-F_PDL025    
TLE01008CCET030104ML-F_PDL025    
TLE01022CCET040101ML-F_PDL025    
TLE01024CCET040102ML-F_PDL025    
TLE01026CCET040104ML-F_PDL025    
TLE01102CCET0602005MFL-U_PDL025    
TLE01103CCET0602005MFR-U_PDL025    
TLE01104CCET060201MFL-U_PDL025    
TLE01105CCET060201MFR-U_PDL025    
TLE01106CCET060202MFL-U_PDL025    
TLE01107CCET060202MFR-U_PDL025    
TLE01122CCET09T3005MFL-U_PDL025    
TLE01123CCET09T3005MFR-U_PDL025    
TLE01124CCET09T301MFL-U_PDL025    
TLE01125CCET09T301MFR-U_PDL025    
TLE01126CCET09T302MFL-U_PDL025    
TLE01127CCET09T302MFR-U_PDL025    
TLE01128CCET09T304MFL-U_PDL025    
TLE01129CCET09T304MFR-U_PDL025    
TLF01050CCET060201MFL-U_PV710    
TLF01051CCET060201MFR-U_PV710    
TLF01052CCET060202MFL-U_PV710    
TLF01053CCET060202MFR-U_PV710    
TLF01141CCET09T301MFR-U_PV710    
TLF01142CCET09T301MFL-U_PV710    
TLF01143CCET09T302MFR-U_PV710    
TLF01144CCET09T302MFL-U_PV710    
TLK01004CCET030101ML-F_PDL010    
TLK01006CCET030102ML-F_PDL010    
TLK01008CCET030104ML-F_PDL010    
TLK01022CCET040101ML-F_PDL010    
TLK01024CCET040102ML-F_PDL010    
TLK01026CCET040104ML-F_PDL010    
TLK01104CCET060201MFL-U_PDL010    
TLK01105CCET060201MFR-U_PDL010    
TLK01106CCET060202MFL-U_PDL010    
TLK01107CCET060202MFR-U_PDL010    
TLK01124CCET09T301MFL-U_PDL010    
TLK01125CCET09T301MFR-U_PDL010    
TLK01126CCET09T302MFL-U_PDL010    
TLK01127CCET09T302MFR-U_PDL010    
TLK01128CCET09T304MFL-U_PDL010    
TLK01129CCET09T304MFR-U_PDL010    
TLM00001CCET0301005ML-F_PR1725    
TLM00002CCET0301005MR-F_PR1725    
TLM00003CCET030101ML-F_PR1725    
TLM00004CCET030101MR-F_PR1725    
TLM00005CCET030102ML-F_PR1725    
TLM00006CCET030102MR-F_PR1725    
TLM00007CCET030104ML-F_PR1725    
TLM00008CCET030104MR-F_PR1725    
TLM00009CCET040101ML-F_PR1725    
TLM00010CCET040101MR-F_PR1725    
TLM00011CCET040102ML-F_PR1725    
TLM00012CCET040102MR-F_PR1725    
TLM00013CCET040104ML-F_PR1725    
TLM00014CCET040104MR-F_PR1725    
TLM00015CCET0602005MFL-U_PR1725    
TLM00016CCET0602005MFR-U_PR1725    
TLM00017CCET060201MFL-U_PR1725    
TLM00018CCET060201MFR-U_PR1725    
TLM00019CCET060202MFL-U_PR1725    
TLM00020CCET060202MFR-U_PR1725    
TLM00021CCET0602005MFR-J_PR1725    
TLM00022CCET060201MFL-J_PR1725    
TLM00023CCET060201MFR-J_PR1725    
TLM00024CCET060202MFL-J_PR1725    
TLM00025CCET060202MFR-J_PR1725    
TLM00026CCET09T3005MFL-U_PR1725    
TLM00027CCET09T3005MFR-U_PR1725    
TLM00028CCET09T301MFL-U_PR1725    
TLM00029CCET09T301MFR-U_PR1725    
TLM00030CCET09T302MFL-U_PR1725    
TLM00031CCET09T302MFR-U_PR1725    
TLM00032CCET09T304MFL-U_PR1725    
TLM00033CCET09T304MFR-U_PR1725    
TLM00034CCET09T301MFL-J_PR1725    
TLM00035CCET09T301MFR-J_PR1725    
TLM00036CCET09T302MFL-J_PR1725    
TLM00037CCET09T302MFR-J_PR1725    
TLM00038CCET09T304MFL-J_PR1725    
TLM00039CCET09T304MFR-J_PR1725    
TLM00469CCET09T301MR-P_PR1725    
TLM00470CCET09T302MR-P_PR1725    
TLM00471CCET09T304MR-P_PR1725    
TLM00484CCET09T301ML-P_PR1725    
TLM00485CCET09T302ML-P_PR1725    
TLM00486CCET09T304ML-P_PR1725    
TLN40006CCET030102ML-F_PR1705    
TLN40007CCET030104ML-F_PR1705    
TLN40008CCET040102ML-F_PR1705    
TLN40009CCET040102MR-F_PR1705    
TLN40010CCET040104ML-F_PR1705    
TLN40011CCET0602005MFR-U_PR1705    
TLN40012CCET060201MFR-U_PR1705    
TLN40013CCET060202MFL-U_PR1705    
TLN40014CCET060202MFR-U_PR1705    
TLN40015CCET09T3005MFR-U_PR1705    
TLN40016CCET09T301MFL-U_PR1705    
TLN40017CCET09T302MFL-U_PR1705    
TLN40018CCET09T302MFR-U_PR1705    
TLN40173CCET09T301MFR-U_PR1705    
TLP00007CCET060201MFL-U_PV730    
TLP00008CCET060201MFR-U_PV730    
TLP00009CCET060202MFL-U_PV730    
TLP00010CCET060202MFR-U_PV730    
TLP00011CCET09T301MFR-U_PV730    
TLP00012CCET09T301MFL-U_PV730    
TLP00013CCET09T302MFR-U_PV730    
TLP00014CCET09T302MFL-U_PV730    
TSC01023CCET040101R-FSF_TN6010    
TSC01025CCET040102R-FSF_TN6010    
TSJ07115CCET030102L-FSF_TN60    
TSJ07116CCET030102R-FSF_TN60    
TSJ07117CCET030104L-FSF_TN60    
TSJ07127CCET040101L-FSF_TN60    
TSJ07129CCET040102L-FSF_TN60    
TSJ07130CCET040102R-FSF_TN60    
TSJ07131CCET040104L-FSF_TN60    
TSJ07169CCET060201FL-USF_TN60    
TSJ07171CCET060202FL-USF_TN60    
TSJ07193CCET09T3003FR-USF_TN60    
TSJ07196CCET09T302FL-USF_TN60    
TSJ07197CCET09T302FR-USF_TN60    
TSR00950CCET030102ML-F_TN620    
TSR00952CCET030104ML-F_TN620    
TSR01015CCET040102ML-F_TN620    
TSR01017CCET040104ML-F_TN620    
TSR01050CCET060201MFL-U_TN620    
TSR01051CCET060201MFR-U_TN620    
TSR01052CCET060202MFL-U_TN620    
TSR01053CCET060202MFR-U_TN620    
TSR01141CCET09T301MFR-U_TN620    
TSR01142CCET09T301MFL-U_TN620    
TSR01143CCET09T302MFR-U_TN620    
TSR01144CCET09T302MFL-U_TN620    
TSS01050CCET060201MFL-U_TN610    
TSS01051CCET060201MFR-U_TN610    
TSS01052CCET060202MFL-U_TN610    
TSS01053CCET060202MFR-U_TN610    
TSS01141CCET09T301MFR-U_TN610    
TSS01142CCET09T301MFL-U_TN610    
TSS01143CCET09T302MFR-U_TN610    
TSS01144CCET09T302MFL-U_TN610