SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MEY

   MEY - multifunktionsfräsar

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 08

VÄNDSKÄR
Produktprogram MEY
(PDF 1,9MB)


FRÄSKAMPANJ

Cylindriskt skaft
Weldon skaft med kylkanal


JOMT…GOMT…

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 10

Cylindriskt skaft
Weldon skaft med kylkanal

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 13

Cylindriskt skaft
Weldon skaft med kylkanal

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 16

Cylindriskt skaft
Weldon skaft med kylkanal