SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MSE45

    MST - skivfräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MST
(PDF 3,6MB)MSTA - spårbredd 1,6 - 4,0 mm
Skivfräs


SPCT…


SPET…


SDCT…


SDET…
MSTB - spårbredd 6,0 - 13,0 mm
Skivfräs
Skivfräs med nav

MSTC - spårbredd 14,0 - 23,3 mm

Skivfräs
Skivfräs med nav
Skivfräs (höger)
Skivfräs med nav (höger)
Skivfräs (vänster)
Skivfräs med nav (vänster)