SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - GÄNGFRÄSNING

GÄNGFRÄSNING


Teknisk information

Solida gängfräsar


NB - utan kylkanal

NF - utan kylkanal, med fasning

NBK - med invändig axiell kylkanal

NBT - med invändig radiell kylkanal

NS - med en tand

NM - med två tänder

Gängfräsar med raka skär


Skaftfräsar - en ficka

Skaftfräsar - två fickor


Gängfrässkär

Fräskroppar

Skaftfräsar i hårdmetall

Gängfräsar med spiralskär


Skaftfräsar

Fräskroppar


Gängfrässkär