SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - SOLIDA GÄNGFRÄSAR - med invändig radiell kylkanal

SOLIDA GÄNGFRÄSAR

ThreadBurr med invändig radiell kylkanal

INVÄNDIG GÄNGNING (välj önskad stigning)
1.0ISO 1.25ISO 1.5ISO 1.75ISO 2.0ISO
28W 19W 14W 11W