Not logged in
SmiCut Online Store - SOLIDA HÅRDMETALLFRÄSAR - LC, AlCrN-belagda

SOLIDA
HÅRDMETALLFRÄSAR


Teknisk information
(PDF 631K)

LC, AlCrN-belagda


2-skäriga
Ø1 - 12 mm

3-skäriga
Ø1 - 12 mm

4-skäriga
Ø2 - 20 mm

2-skäriga, med ändradie
Ø1 - 12 mm

Variabelt spårutförande 35° och 38°
Ø6 - 12 mm

Spårvalsfräsar
Ø6 - 12 mm

Vågformade skrubbfräsar, 3-skäriga
Ø6 - 12 mm

Vågformade skrubbfräsar, 4-skäriga
Ø6 - 12 mm