SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CNMU
CNMU Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CNGU

CNMU


passande hållare
CNMU070302 välj välj välj
CNMU070304


välj välj välj

Artikel Specifikation    
CNMU070302EGK_PR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
CNMU070302EGK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
CNMU070302EGK_PR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)    
CNMU070304EGK_PR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
CNMU070304EGK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
CNMU070304EGK_PR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)