SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CPMB
CPMB Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CPMB

CPMH

CPMT


passande hållare
CPMB080202 välj
CPMB080204 välj
CPMB080208 välj
CPMB090302 välj
CPMB090304 välj
CPMB090308

välj

Artikel Specifikation    
CPMB080202_KW10för gjutjärn, grov, obelagd    
CPMB080204_KW10för gjutjärn, grov, obelagd    
CPMB080208_KW10för gjutjärn, grov, obelagd    
CPMB090302_KW10för gjutjärn, grov, obelagd    
CPMB090304_KW10för gjutjärn, grov, obelagd    
CPMB090308_KW10för gjutjärn, grov, obelagd