SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CPMH
CPMH Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CPMB

CPMH

CPMT


passande hållare
CPMH080204 välj välj välj välj välj
CPMH080208 välj välj välj välj välj
CPMH090304 välj välj välj välj välj
CPMH090308
välj välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
CPMH080204HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204HQ_CA115Psvarvskär    
CPMH080204HQ_CA125Psvarvskär    
CPMH080204HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH080204HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH080204HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
CPMH080204HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
CPMH080204HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204HQ_TN60svarvskär cermet    
CPMH080204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH080204L-Y_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204L-Y_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204L-Y_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204L-Y_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204L-Y_TN60svarvskär cermet    
CPMH080204L-Y_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204L-Y_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204R-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH080204R-Y_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204R-Y_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204R-Y_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204R-Y_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080204R-Y_TN60svarvskär cermet    
CPMH080204R-Y_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080204R-Y_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080204_CA025Pför stål, medel, intermittent    
CPMH080204_CA115Psvarvskär    
CPMH080204_CA125Psvarvskär    
CPMH080204_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
CPMH080204_CA315för segjärn, medel, intermittent    
CPMH080204_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080204_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080204_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080204_CA525för stål, medel, intermittent    
CPMH080204_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080204_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080204_CA5525för stål, medel, intermittent    
CPMH080204_CA6515för rostfritt, medel, ej intermittent    
CPMH080204_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
CPMH080204_CCXCERMET för stål, grov, lätt intermittent    
CPMH080204_PR1125för rostfritt, medel, intermittent    
CPMH080204_PR1535för rostfritt & svåra material, medel, intermittent    
CPMH080204_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CPMH080204_PR930för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080204_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080204_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080204_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CPMH080204_TN60svarvskär cermet    
CPMH080204_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080204_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080208HQ_CA115Psvarvskär    
CPMH080208HQ_CA125Psvarvskär    
CPMH080208HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080208HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH080208HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080208HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH080208HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
CPMH080208HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
CPMH080208HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH080208HQ_TN60svarvskär cermet    
CPMH080208HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH080208HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH080208L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH080208_CA025Pför stål, medel, intermittent    
CPMH080208_CA115Psvarvskär    
CPMH080208_CA125Psvarvskär    
CPMH080208_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
CPMH080208_CA315för segjärn, medel, intermittent    
CPMH080208_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080208_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080208_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080208_CA525för stål, medel, intermittent    
CPMH080208_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
CPMH080208_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080208_CA5525för stål, medel, intermittent    
CPMH080208_CA6515för rostfritt, medel, ej intermittent    
CPMH080208_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
CPMH080208_CCXCERMET för stål, grov, lätt intermittent    
CPMH080208_PR1535för rostfritt & svåra material, medel, intermittent    
CPMH080208_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CPMH080208_PR930för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080208_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
CPMH080208_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080208_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH080208_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CPMH080208_TN60svarvskär cermet    
CPMH080208_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH080208_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304HQ_CA115Psvarvskär    
CPMH090304HQ_CA125Psvarvskär    
CPMH090304HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH090304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH090304HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
CPMH090304HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
CPMH090304HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304HQ_TN60svarvskär cermet    
CPMH090304HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH090304L-Y_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304L-Y_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304L-Y_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304L-Y_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304L-Y_TN60svarvskär cermet    
CPMH090304L-Y_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304L-Y_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304L-Y_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304R-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH090304R-Y_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304R-Y_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304R-Y_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304R-Y_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090304R-Y_TN60svarvskär cermet    
CPMH090304R-Y_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090304R-Y_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090304_CA025Pför stål, medel, intermittent    
CPMH090304_CA115Psvarvskär    
CPMH090304_CA125Psvarvskär    
CPMH090304_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
CPMH090304_CA315för segjärn, medel, intermittent    
CPMH090304_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090304_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090304_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_CA525för stål, medel, intermittent    
CPMH090304_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090304_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_CA5525för stål, medel, intermittent    
CPMH090304_CA6515för rostfritt, medel, ej intermittent    
CPMH090304_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_CCXCERMET för stål, grov, lätt intermittent    
CPMH090304_PR1535för rostfritt & svåra material, medel, intermittent    
CPMH090304_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CPMH090304_PR930för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090304_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
CPMH090304_PV7025CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090304_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090304_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CPMH090304_TN60svarvskär cermet    
CPMH090304_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090304_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090308HQ_CA115Psvarvskär    
CPMH090308HQ_CA125Psvarvskär    
CPMH090308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH090308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090308HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
CPMH090308HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
CPMH090308HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
CPMH090308HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CPMH090308HQ_TN60svarvskär cermet    
CPMH090308HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
CPMH090308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CPMH090308L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH090308R-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd    
CPMH090308_CA025Pför stål, medel, intermittent    
CPMH090308_CA115Psvarvskär    
CPMH090308_CA125Psvarvskär    
CPMH090308_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
CPMH090308_CA315för segjärn, medel, intermittent    
CPMH090308_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090308_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
CPMH090308_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090308_CA510för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090308_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090308_CA525för stål, medel, intermittent    
CPMH090308_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
CPMH090308_CA5505för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090308_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090308_CA5525för stål, medel, intermittent    
CPMH090308_CA6515för rostfritt, medel, ej intermittent    
CPMH090308_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
CPMH090308_CCXCERMET för stål, grov, lätt intermittent    
CPMH090308_PR1535för rostfritt & svåra material, medel, intermittent    
CPMH090308_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CPMH090308_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
CPMH090308_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090308_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
CPMH090308_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CPMH090308_TN60svarvskär cermet    
CPMH090308_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
CPMH090308_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent