SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DCET
DCET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DCET

DCGT

DCGW

DCMT

DCMX


passande hållare
DCET0702003 välj
DCET0702005 välj välj välj välj
DCET070201 välj välj välj välj
DCET070202 välj välj välj välj
DCET070204 välj välj välj välj
DCET11T3003 välj
DCET11T3005 välj välj välj välj
DCET11T301 välj välj välj välj
DCET11T302 välj välj välj välj
DCET11T304välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
DCET070201ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070201ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070201ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070201ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070201ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070201MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070201MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070201MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070201MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070201MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070202ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070202ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070202ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070202ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070202ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070202MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070202MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070202MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070202MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070202MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070204ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070204ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070204ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070204ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070204ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070204MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070204MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET070204MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET070204MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET070204MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T301ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T301ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T301ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T301ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T301ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T301MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T301MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T301MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T301MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T301MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T302ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T302ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T302ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T302ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T302ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T302MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T302MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T302MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T302MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T302MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T304ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T304ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T304ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T304ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T304ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T304MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T304MR-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCET11T304MR-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCET11T304MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCET11T304MR-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TJW03025DCET11T302MR-FSF_PR1025    
TJW03027DCET11T304MR-FSF_PR1025    
TJW03125DCET11T301MFR-USF_PR1025    
TKD03003DCET0702005MR-F_PR1425    
TKD03009DCET070204MR-F_PR1425    
TKD03013DCET070201MFR-J_PR1425    
TKD03026DCET11T304ML-F_PR1425    
TKD03065DCET11T301MFR-J_PR1425    
TKD03067DCET11T302MFR-J_PR1425    
TKD03069DCET11T304MFR-J_PR1425    
TKD03104DCET070201MFL-U_PR1425    
TKD03107DCET070202MFR-U_PR1425    
TKD03129DCET11T304MFR-U_PR1425    
TKE03002DCET0702005ML-FSF_PR1225    
TKE03003DCET0702005MR-FSF_PR1225    
TKE03004DCET070201ML-FSF_PR1225    
TKE03005DCET070201MR-FSF_PR1225    
TKE03006DCET070202ML-FSF_PR1225    
TKE03007DCET070202MR-FSF_PR1225    
TKE03009DCET070204MR-FSF_PR1225    
TKE03011DCET0702005MFR-J_PR1225    
TKE03013DCET070201MFR-J_PR1225    
TKE03014DCET070202MFL-J_PR1225    
TKE03015DCET070202MFR-J_PR1225    
TKE03021DCET11T3005MR-FSF_PR1225    
TKE03023DCET11T301MR-FSF_PR1225    
TKE03024DCET11T302ML-FSF_PR1225    
TKE03025DCET11T302MR-FSF_PR1225    
TKE03027DCET11T304MR-FSF_PR1225    
TKE03063DCET11T3005MFR-JSF_PR1225    
TKE03065DCET11T301MFR-JSF_PR1225    
TKE03066DCET11T302MFL-JSF_PR1225    
TKE03067DCET11T302MFR-JSF_PR1225    
TKE03103DCET0702005MFR-USF_PR1225    
TKE03105DCET070201MFR-USF_PR1225    
TKE03106DCET070202MFL-USF_PR1225    
TKE03107DCET070202MFR-USF_PR1225    
TKE03123DCET11T3005MFR-USF_PR1225    
TKE03124DCET11T301MFL-USF_PR1225    
TKE03125DCET11T301MFR-USF_PR1225    
TKE03126DCET11T302MFL-USF_PR1225    
TKE03127DCET11T302MFR-USF_PR1225    
TKT00258DCET0702003L-FSF_PR930    
TKT00259DCET0702003R-FSF_PR930    
TKT00260DCET070201L-FSF_PR930    
TKT00261DCET070201R-FSF_PR930    
TKT00262DCET070202L-FSF_PR930    
TKT00263DCET070202R-FSF_PR930    
TKT00264DCET070204L-FSF_PR930    
TKT00265DCET070204R-FSF_PR930    
TKT00281DCET11T3003R-FSF_PR930    
TKT00282DCET11T301L-FSF_PR930    
TKT00283DCET11T301R-FSF_PR930    
TKT00284DCET11T302L-FSF_PR930    
TKT00285DCET11T302R-FSF_PR930    
TKT00286DCET11T304L-FSF_PR930    
TKT00287DCET11T304R-FSF_PR930    
TKT00312DCET0702003FL-USF_PR930    
TKT00313DCET0702003FR-USF_PR930    
TKT00314DCET070201FL-USF_PR930    
TKT00315DCET070201FR-USF_PR930    
TKT00316DCET070202FL-USF_PR930    
TKT00317DCET070202FR-USF_PR930    
TKT00332DCET11T3003FL-USF_PR930    
TKT00333DCET11T3003FR-USF_PR930    
TKT00334DCET11T301FL-USF_PR930    
TKT00335DCET11T301FR-USF_PR930    
TKT00336DCET11T302FL-USF_PR930    
TKT00337DCET11T302FR-USF_PR930    
TKT00363DCET11T3003FR-JSF_PR930    
TKT00364DCET11T301FL-JSF_PR930    
TKT00365DCET11T301FR-JSF_PR930    
TKT00366DCET11T302FL-JSF_PR930    
TKT00367DCET11T302FR-JSF_PR930    
TLC03003DCET0702005MR-F_PR1535    
TLC03004DCET070201ML-F_PR1535    
TLC03005DCET070201MR-F_PR1535    
TLC03006DCET070202ML-F_PR1535    
TLC03007DCET070202MR-F_PR1535    
TLC03008DCET070204ML-F_PR1535    
TLC03009DCET070204MR-F_PR1535    
TLC03011DCET0702005MFR-J_PR1535    
TLC03012DCET070201MFL-J_PR1535    
TLC03013DCET070201MFR-J_PR1535    
TLC03014DCET070202MFL-J_PR1535    
TLC03015DCET070202MFR-J_PR1535    
TLC03021DCET11T3005MR-F_PR1535    
TLC03022DCET11T301ML-F_PR1535    
TLC03023DCET11T301MR-F_PR1535    
TLC03024DCET11T302ML-F_PR1535    
TLC03025DCET11T302MR-F_PR1535    
TLC03026DCET11T304ML-F_PR1535    
TLC03027DCET11T304MR-F_PR1535    
TLC03063DCET11T3005MFR-J_PR1535    
TLC03064DCET11T301MFL-J_PR1535    
TLC03065DCET11T301MFR-J_PR1535    
TLC03066DCET11T302MFL-J_PR1535    
TLC03067DCET11T302MFR-J_PR1535    
TLC03069DCET11T304MFR-J_PR1535    
TLC03103DCET0702005MFR-U_PR1535    
TLC03104DCET070201MFL-U_PR1535    
TLC03105DCET070201MFR-U_PR1535    
TLC03106DCET070202MFL-U_PR1535    
TLC03107DCET070202MFR-U_PR1535    
TLC03123DCET11T3005MFR-U_PR1535    
TLC03124DCET11T301MFL-U_PR1535    
TLC03125DCET11T301MFR-U_PR1535    
TLC03126DCET11T302MFL-U_PR1535    
TLC03127DCET11T302MFR-U_PR1535    
TLC03129DCET11T304MFR-U_PR1535    
TLD02700DCET070202MFL-U_PV720    
TLD02701DCET070202MFR-U_PV720    
TLD02750DCET11T302MFL-U_PV720    
TLD02751DCET11T302MFR-U_PV720    
TLE03003DCET0702005MR-F_PDL025    
TLE03004DCET070201ML-F_PDL025    
TLE03005DCET070201MR-F_PDL025    
TLE03006DCET070202ML-F_PDL025    
TLE03007DCET070202MR-F_PDL025    
TLE03008DCET070204ML-F_PDL025    
TLE03009DCET070204MR-F_PDL025    
TLE03021DCET11T3005MR-F_PDL025    
TLE03022DCET11T301ML-F_PDL025    
TLE03023DCET11T301MR-F_PDL025    
TLE03024DCET11T302ML-F_PDL025    
TLE03025DCET11T302MR-F_PDL025    
TLE03026DCET11T304ML-F_PDL025    
TLE03027DCET11T304MR-F_PDL025    
TLE03103DCET0702005MFR-U_PDL025    
TLE03104DCET070201MFL-U_PDL025    
TLE03105DCET070201MFR-U_PDL025    
TLE03106DCET070202MFL-U_PDL025    
TLE03107DCET070202MFR-U_PDL025    
TLE03123DCET11T3005MFR-U_PDL025    
TLE03124DCET11T301MFL-U_PDL025    
TLE03125DCET11T301MFR-U_PDL025    
TLE03126DCET11T302MFL-U_PDL025    
TLE03127DCET11T302MFR-U_PDL025    
TLE03129DCET11T304MFR-U_PDL025    
TLF02698DCET070201MFR-U_PV710    
TLF02699DCET070201MFL-U_PV710    
TLF02700DCET070202MFL-U_PV710    
TLF02701DCET070202MFR-U_PV710    
TLF02748DCET11T301MFR-U_PV710    
TLF02749DCET11T301MFL-U_PV710    
TLF02750DCET11T302MFL-U_PV710    
TLF02751DCET11T302MFR-U_PV710    
TLF02900DCET11T301MFR-J_PV710    
TLF02901DCET11T301MFL-J_PV710    
TLF02902DCET11T302MFR-J_PV710    
TLF02903DCET11T302MFL-J_PV710    
TLK03004DCET070201ML-F_PDL010    
TLK03005DCET070201MR-F_PDL010    
TLK03006DCET070202ML-F_PDL010    
TLK03007DCET070202MR-F_PDL010    
TLK03008DCET070204ML-F_PDL010    
TLK03009DCET070204MR-F_PDL010    
TLK03021DCET11T3005MR-F_PDL010    
TLK03022DCET11T301ML-F_PDL010    
TLK03023DCET11T301MR-F_PDL010    
TLK03024DCET11T302ML-F_PDL010    
TLK03025DCET11T302MR-F_PDL010    
TLK03026DCET11T304ML-F_PDL010    
TLK03027DCET11T304MR-F_PDL010    
TLK03104DCET070201MFL-U_PDL010    
TLK03105DCET070201MFR-U_PDL010    
TLK03106DCET070202MFL-U_PDL010    
TLK03107DCET070202MFR-U_PDL010    
TLK03124DCET11T301MFL-U_PDL010    
TLK03125DCET11T301MFR-U_PDL010    
TLK03126DCET11T302MFL-U_PDL010    
TLK03127DCET11T302MFR-U_PDL010    
TLK03129DCET11T304MFR-U_PDL010    
TLM00130DCET0702005MR-F_PR1725    
TLM00131DCET070201ML-F_PR1725    
TLM00132DCET070201MR-F_PR1725    
TLM00133DCET070202ML-F_PR1725    
TLM00134DCET070202MR-F_PR1725    
TLM00135DCET070204ML-F_PR1725    
TLM00136DCET070204MR-F_PR1725    
TLM00137DCET0702005MFR-J_PR1725    
TLM00138DCET070201MFL-J_PR1725    
TLM00139DCET070201MFR-J_PR1725    
TLM00140DCET070202MFL-J_PR1725    
TLM00141DCET070202MFR-J_PR1725    
TLM00142DCET11T3005MR-F_PR1725    
TLM00143DCET11T301ML-F_PR1725    
TLM00144DCET11T301MR-F_PR1725    
TLM00145DCET11T302ML-F_PR1725    
TLM00146DCET11T302MR-F_PR1725    
TLM00147DCET11T304ML-F_PR1725    
TLM00148DCET11T304MR-F_PR1725    
TLM00149DCET11T3005MFR-J_PR1725    
TLM00150DCET11T301MFL-J_PR1725    
TLM00151DCET11T301MFR-J_PR1725    
TLM00152DCET11T302MFL-J_PR1725    
TLM00153DCET11T302MFR-J_PR1725    
TLM00154DCET11T304MFR-J_PR1725    
TLM00155DCET0702005MFR-U_PR1725    
TLM00156DCET070201MFL-U_PR1725    
TLM00157DCET070201MFR-U_PR1725    
TLM00158DCET070202MFL-U_PR1725    
TLM00159DCET070202MFR-U_PR1725    
TLM00160DCET11T3005MFR-U_PR1725    
TLM00161DCET11T301MFL-U_PR1725    
TLM00162DCET11T301MFR-U_PR1725    
TLM00163DCET11T302MFL-U_PR1725    
TLM00164DCET11T302MFR-U_PR1725    
TLM00165DCET11T304MFR-U_PR1725    
TLM40240DCET0702003FR-U_PR1725    
TLN40050DCET0702005ML-F_PR1705    
TLN40051DCET0702005MR-F_PR1705    
TLN40052DCET070201MFR-U_PR1705    
TLN40053DCET070202MFR-U_PR1705    
TLN40054DCET11T3005MFR-U_PR1705    
TLN40055DCET11T301MFR-J_PR1705    
TLN40056DCET11T301MFR-U_PR1705    
TLN40057DCET11T302MFL-U_PR1705    
TLN40058DCET11T302MFR-J_PR1705    
TLN40059DCET11T302MFR-U_PR1705    
TLN40060DCET11T302ML-F_PR1705    
TLN40061DCET11T302MR-F_PR1705    
TLN40062DCET11T304MFL-J_PR1705    
TLN40063DCET11T304MFR-J_PR1705    
TLN40064DCET11T304MFR-U_PR1705    
TLN40065DCET11T304ML-F_PR1705    
TLN40066DCET11T304MR-F_PR1705    
TLP00125DCET070202MFL-U_PV730    
TLP00126DCET070202MFR-U_PV730    
TLP00127DCET11T302MFL-U_PV730    
TLP00128DCET11T302MFR-U_PV730    
TSJ07292DCET070202L-FSF_TN60    
TSJ07293DCET070202R-FSF_TN60    
TSJ07294DCET070204L-FSF_TN60    
TSJ07295DCET070204R-FSF_TN60    
TSJ07313DCET11T301R-FSF_TN60    
TSJ07314DCET11T302L-FSF_TN60    
TSJ07315DCET11T302R-FSF_TN60    
TSJ07316DCET11T304L-FSF_TN60    
TSJ07317DCET11T304R-FSF_TN60    
TSJ07346DCET070202FL-USF_TN60    
TSJ07347DCET070202FR-USF_TN60    
TSJ07365DCET11T301FR-USF_TN60    
TSJ07366DCET11T302FL-USF_TN60    
TSJ07367DCET11T302FR-USF_TN60    
TSR02700DCET070202MFL-U_TN620    
TSR02701DCET070202MFR-U_TN620    
TSR02750DCET11T302MFL-U_TN620    
TSR02751DCET11T302MFR-U_TN620    
TSS02698DCET070201MFR-U_TN610    
TSS02699DCET070201MFL-U_TN610    
TSS02700DCET070202MFL-U_TN610    
TSS02701DCET070202MFR-U_TN610    
TSS02748DCET11T301MFR-U_TN610    
TSS02749DCET11T301MFL-U_TN610    
TSS02750DCET11T302MFL-U_TN610    
TSS02751DCET11T302MFR-U_TN610    
TSS02900DCET11T301MFR-J_TN610    
TSS02901DCET11T301MFL-J_TN610    
TSS02902DCET11T302MFR-J_TN610    
TSS02903DCET11T302MFL-J_TN610