SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DCGW
DCGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DCET

DCGT

DCGW

DCMT

DCMX


passande hållare
DCGW070200 välj
DCGW070201 välj
DCGW070202 välj
DCGW11T301 välj
DCGW11T302 välj
DCGW11T304
välj

Artikel Specifikation    
DCGW070200_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
DCGW070201_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
DCGW070202_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
DCGW11T301_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
DCGW11T302_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
DCGW11T304_KW10för gjutjärn, grov, intermittent