SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DCMT
DCMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DCET

DCGT

DCGW

DCMT

DCMX


passande hållare
DCMT070202 välj välj välj
DCMT070204 välj välj välj välj
DCMT070208 välj välj välj välj
DCMT11T302 välj välj välj
DCMT11T304 välj välj välj välj
DCMT11T308
välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
DCMT070202GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_CA115Psvarvskär    
DCMT070202GK_CA125Psvarvskär    
DCMT070202GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070202GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202GK_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_CA115Psvarvskär    
DCMT070202GP_CA125Psvarvskär    
DCMT070202GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_PR1535för stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT070202GP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT070202HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT070202HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070202HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT070202HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070202HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT070202HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070202HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070202MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
DCMT070202MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DCMT070202MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT070202MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT070202MQ_PR1125för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT070202MQ_PR115Ssvarvskär    
DCMT070202MQ_PR120Ssvarvskär    
DCMT070202MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT070202MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT070202MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
DCMT070202PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT070202PP_CA115Psvarvskär    
DCMT070202PP_CA125Psvarvskär    
DCMT070202PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202PP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT070202PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT070202PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT070202PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202PP_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT070202PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT070202PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070202PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT070202PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070202PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_CA115Psvarvskär    
DCMT070204GK_CA125Psvarvskär    
DCMT070204GK_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204GK_CA315för segjärn, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CA320för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_CA4505för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070204GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070204GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070204GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204GK_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_CA115Psvarvskär    
DCMT070204GP_CA125Psvarvskär    
DCMT070204GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_PR1025för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_PR1535för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT070204GP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT070204HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT070204HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070204HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070204HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT070204HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel ej intermittent    
DCMT070204HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070204HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT070204HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070204MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
DCMT070204MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DCMT070204MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT070204MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT070204MQ_PR1125för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT070204MQ_PR115Ssvarvskär    
DCMT070204MQ_PR120Ssvarvskär    
DCMT070204MQ_PR1305för svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT070204MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT070204MQ_PR1325för svåra material, fin, intermittent    
DCMT070204MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT070204MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
DCMT070204PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT070204PP_CA115Psvarvskär    
DCMT070204PP_CA125Psvarvskär    
DCMT070204PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204PP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT070204PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT070204PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT070204PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204PP_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT070204PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT070204PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT070204PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT070204XP_CA115Psvarvskär    
DCMT070204XP_CA125Psvarvskär    
DCMT070204XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT070204XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_PR1025för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT070204XP_PR1425för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_PR1535för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT070204XP_PR1725för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent     
DCMT070204XP_PR930för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT070204XP_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070204XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT070204XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT070208GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_CA115Psvarvskär    
DCMT070208GK_CA125Psvarvskär    
DCMT070208GK_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208GK_CA315för segjärn, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_CA320för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070208GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070208GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070208GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_PR915för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT070208HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT070208HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070208HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT070208HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT070208HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel ej intermittent    
DCMT070208HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT070208HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT070208HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT070208HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT070208HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_CA115Psvarvskär    
DCMT11T302GK_CA125Psvarvskär    
DCMT11T302GK_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T302GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302GK_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT11T302HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT11T302HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T302HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T302HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT11T302HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T302HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T302HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T302HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T302MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
DCMT11T302MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302MQ_PR1125för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT11T302MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T302PP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T302PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302PP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T302PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302PP_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT11T302PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302PP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T302XP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T302XP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T302XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T302XP_CA530för lågkolhaltigt stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T302XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T302XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_PR1535för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T302XP_PR1725för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent     
DCMT11T302XP_PR930för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302XP_PV7025CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T302XP_PV90svarvskär cermet    
DCMT11T302XP_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T302XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T302XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304GK_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304GK_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304GK_CA315för segjärn, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_CA320för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304GK_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304GK_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304GP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T304GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_PR1535för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304GP_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T304GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304HF_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT11T304HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T304HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T304HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T304MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
DCMT11T304MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT11T304MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304MQ_PR1125för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT11T304MQ_PR115Ssvarvskär    
DCMT11T304MQ_PR120Ssvarvskär    
DCMT11T304MQ_PR1305för svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT11T304MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T304MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
DCMT11T304PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304PP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304PP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T304PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304PP_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT11T304PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T304XP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304XP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304XP_CA510för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T304XP_CA530för lågkolhaltigt stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T304XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T304XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_PR1535för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T304XP_PR1725för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent     
DCMT11T304XP_PR930för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304XP_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_PV7025CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T304XP_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T304XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T304XQ_CA115Psvarvskär    
DCMT11T304XQ_CA125Psvarvskär    
DCMT11T304XQ_CA510för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T304XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T304XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T304XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T304XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T304XQ_PV7025CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T304XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T304XQ_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T304XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T304XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308GK_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308GK_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_CA315för segjärn, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_CA320för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308GK_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308GK_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308GK_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308GK_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GK_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308GK_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308GP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_PR1535för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308GP_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T308GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308HQ_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DCMT11T308HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
DCMT11T308HQ_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T308HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
DCMT11T308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DCMT11T308MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT11T308MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308MQ_PR115Ssvarvskär    
DCMT11T308MQ_PR120Ssvarvskär    
DCMT11T308MQ_PR1305för svåra material, fin, ej intermittent    
DCMT11T308MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T308MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
DCMT11T308PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308PP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308PP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T308PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
DCMT11T308PP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308XP_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_CA530för lågkolhaltigt stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMT11T308XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_PR1025för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_PR1425för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_PR1535för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_PR1725för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent     
DCMT11T308XP_PR930för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308XP_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
DCMT11T308XP_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
DCMT11T308XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T308XQ_CA115Psvarvskär    
DCMT11T308XQ_CA125Psvarvskär    
DCMT11T308XQ_CA510för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T308XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T308XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T308XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T308XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
DCMT11T308XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T308XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
DCMT11T308_CA315för segjärn, medel, intermittent    
DCMT11T308_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
DCMT11T308_CA5505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308_CCXCERMET för stål, grov, lätt intermittent    
DCMT11T308_PR1025för stål, medel, intermittent    
DCMT11T308_PR1725för stål, medel, intermittent    
DCMT11T308_PR930för stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
DCMT11T308_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T308_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DCMT11T308_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
DCMT11T308_TN60svarvskär cermet    
DCMT11T308_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DCMT11T308_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent