SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DCMX
DCMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DCET

DCGT

DCGW

DCMT

DCMX


passande hållare
DCMX070202 välj välj
DCMX070204 välj välj
DCMX070208 välj välj
DCMX11T302 välj välj
DCMX11T304 välj välj
DCMX11T308
välj välj

Artikel Specifikation    
DCMX070202WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX070202WP_CA115Psvarvskär    
DCMX070202WP_CA125Psvarvskär    
DCMX070202WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070202WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070202WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX070202WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX070202WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX070202WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070202WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070202WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070202WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204L-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204L-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204LWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX070204R-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204R-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204RWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX070204WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX070204WP_CA115Psvarvskär    
DCMX070204WP_CA125Psvarvskär    
DCMX070204WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070204WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX070204WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX070204WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMX070204WP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX070204WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070204WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070204WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070204WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070208WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX070208WP_CA115Psvarvskär    
DCMX070208WP_CA125Psvarvskär    
DCMX070208WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070208WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070208WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX070208WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX070208WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMX070208WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX070208WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070208WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX070208WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX070208WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T302WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX11T302WP_CA115Psvarvskär    
DCMX11T302WP_CA125Psvarvskär    
DCMX11T302WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T302WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T302WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX11T302WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX11T302WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMX11T302WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX11T302WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T302WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T302WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T302WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304L-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304L-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304LWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX11T304R-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304R-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304RWP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304RWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX11T304WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX11T304WP_CA115Psvarvskär    
DCMX11T304WP_CA125Psvarvskär    
DCMX11T304WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T304WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX11T304WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX11T304WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMX11T304WP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX11T304WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T304WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T304WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T304WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T308WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DCMX11T308WP_CA115Psvarvskär    
DCMX11T308WP_CA125Psvarvskär    
DCMX11T308WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T308WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T308WP_CA525för stål, fin, intermittent    
DCMX11T308WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DCMX11T308WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
DCMX11T308WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DCMX11T308WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T308WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DCMX11T308WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DCMX11T308WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent