SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNGG
DNGG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGG

DNMA

DNMG

DNMM

DNMP

DNMX


passande hållare
DNGG110402 välj
DNGG110404 välj
DNGG110408 välj
DNGG150402 välj välj välj
DNGG150404 välj välj välj välj välj
DNGG150408 välj välj välj välj välj
DNGG150604 välj välj
DNGG150608


välj välj

Artikel Specifikation    
DNGG110402L-S_KW10för icke-järnmetaller, fin, intermittent    
DNGG110402L-S_TN60svarvskär cermet    
DNGG110402R-S_KW10för icke-järnmetaller, fin, intermittent    
DNGG110402R-S_TN60svarvskär cermet    
DNGG110404L-S_KW10för icke-järnmetaller, fin, intermittent    
DNGG110404L-S_TN60svarvskär cermet    
DNGG110404L_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG110404L_TN60svarvskär cermet    
DNGG110404R-S_KW10för icke-järnmetaller, fin, intermittent    
DNGG110404R-S_TN60svarvskär cermet    
DNGG110404R_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG110404R_TN60svarvskär cermet    
DNGG110408R-S_TN60svarvskär cermet    
DNGG110408R_TN60svarvskär cermet    
DNGG150404AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
DNGG150404AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
DNGG150404AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
DNGG150404FPTKPR1725svarvskär    
DNGG150404L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
DNGG150404LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150404LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150404L_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG150404L_PR930för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404L_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
DNGG150404L_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150404L_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404L_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
DNGG150404L_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150404L_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
DNGG150404RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150404RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150404R_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG150404R_PR930för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404R_PV7005CERMET för gjutjärn, medel, ej intermittent    
DNGG150404R_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150404R_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404R_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
DNGG150404R_TN60svarvskär cermet    
DNGG150404R_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150404R_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150404TK_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
DNGG150408AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
DNGG150408AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
DNGG150408AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
DNGG150408FPTKPR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
DNGG150408FPTKPR1425för stål, medel-grov, lätt intermittent    
DNGG150408FPTKPR1535för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
DNGG150408FPTKPR1725svarvskär    
DNGG150408L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
DNGG150408LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150408LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150408L_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG150408L_PR930för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408L_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150408L_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408L_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
DNGG150408L_TN60svarvskär cermet    
DNGG150408L_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150408L_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, intermittent    
DNGG150408RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150408RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
DNGG150408R_KW10för icke-järnmetaller, medel, intermittent    
DNGG150408R_PR930för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408R_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150408R_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408R_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
DNGG150408R_TN60svarvskär cermet    
DNGG150408R_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
DNGG150408R_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
DNGG150408TK_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
DNGG150604AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
DNGG150604TK_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
DNGG150604TK_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
DNGG150608AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, intermittent    
DNGG150608TK_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
DNGG150608TK_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TKE30701DNGG150402MFP-SK_PR1225    
TKE30703DNGG150404MFP-SK_PR1225    
TLC30701DNGG150402MFP-SK_PR1535    
TLC30703DNGG150404MFP-SK_PR1535    
TLM00449DNGG150402MFP-SK_PR1725    
TLM00450DNGG150404MFP-SK_PR1725    
TLP00206DNGG150402MFP-SK_PV730    
TLP00207DNGG150404MFP-SK_PV730    
TLV00128DNGG150402MFP-SK_PR115S    
TLV00129DNGG150404MFP-SK_PR115S    
TLW00128DNGG150402MFP-SK_PR120S    
TLW00129DNGG150404MFP-SK_PR120S