SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNGU
DNGU Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGU

DNMU


passande hållare
DNGU080301 välj välj välj
DNGU080302 välj välj välj
DNGU080304
välj välj välj

Artikel Specifikation    
DNGU080301MERUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080301MERUPR1725för stål, fin, intermittent    
DNGU080301MFPSKPR122för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080301MFPSKPR153för rostfritt & svåra material, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080301MFPSKPR172för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DNGU080301MFRFPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080301MFRFPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080301MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DNGU080301MFRUPR1425för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080301MFRUPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080301MFRUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080301MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DNGU080302MERUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MERUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080302MERUPR1725för stål, fin, intermittent    
DNGU080302MFPSKPR122för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080302MFPSKPR153för rostfritt & svåra material, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080302MFPSKPR172för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DNGU080302MFRFPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRFPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRFPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRFPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080302MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DNGU080302MFRUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRUPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRUPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080302MFRUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080302MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DNGU080304MERUPR1025för stål, fin, lätt intermittent    
DNGU080304MERUPR1705för stål, fin, ej intermittent    
DNGU080304MERUPR1725för stål, fin, intermittent    
DNGU080304MFPSKPR122för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080304MFPSKPR142för stål, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080304MFPSKPR153för rostfritt & svåra material, fin-medel, lätt intermittent    
DNGU080304MFPSKPR172för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
DNGU080304MFRFPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080304MFRFPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
DNGU080304MFRUPR1225för rostfritt, fin, lätt intermittent    
DNGU080304MFRUPR1535för rostfritt & svåra material, fin, lätt intermittent    
DNGU080304MFRUPR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)