SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNMM
DNMM Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGG

DNMA

DNMG

DNMM

DNMP

DNMX


passande hållare
DNMM150408 välj
DNMM150412 välj
DNMM150416 välj
DNMM150608 välj
DNMM150612 välj
DNMM150616

välj

Artikel Specifikation    
DNMM150408PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150408PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150408PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150408PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150408PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
DNMM150412PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150412PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150412PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150412PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150412PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
DNMM150412PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
DNMM150416PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150416PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150416PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150416PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150608PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150608PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150608PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150608PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
DNMM150608PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150608PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
DNMM150608PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
DNMM150612PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150612PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150612PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150612PX_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
DNMM150612PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150612PX_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
DNMM150612PX_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
DNMM150612PX_CA5525för stål, grov, intermittent    
DNMM150612PX_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
DNMM150616PX_CA025Pför stål, grov, intermittent    
DNMM150616PX_CA115Psvarvskär    
DNMM150616PX_CA125Psvarvskär    
DNMM150616PX_CA525för stål, grov, intermittent    
DNMM150616PX_CA5515för stål, grov, lätt intermittent