SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNMP
DNMP Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGG

DNMA

DNMG

DNMM

DNMP

DNMX


passande hållare
DNMP150608

välj

Artikel Specifikation    
DNMP150608TK_PR930svarvskär