SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNMU
DNMU Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGU

DNMU


passande hållare
DNMU080302 välj välj välj
DNMU080304


välj välj välj

Artikel Specifikation    
DNMU080302EGK_PR1025för stål, medel-grov, lätt intermittent    
DNMU080302EGK_PR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
DNMU080302EGK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
DNMU080302EGK_PR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)    
DNMU080304EGK_PR1225för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
DNMU080304EGK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
DNMU080304EGK_PR1725för stål, medel-grov, intermittent (rostfritt, lätt intermitt.)