SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DNMX
DNMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

DNGG

DNMA

DNMG

DNMM

DNMP

DNMX


passande hållare
DNMX150404 välj
DNMX150408 välj
DNMX150412 välj
DNMX150604 välj
DNMX150608 välj
DNMX150612

välj

Artikel Specifikation    
DNMX150404WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150404WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150404WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150404WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150404WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150404WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150404WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150404WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150404WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150404WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150404WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150408WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150408WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150408WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150408WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150408WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150408WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150408WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150408WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150408WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150408WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150408WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150412WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150412WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150412WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150412WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150412WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150412WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150412WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150412WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150412WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150412WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150412WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150604WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150604WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150604WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150604WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150604WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150604WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150604WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150604WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150604WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150604WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150604WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150608WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150608WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150608WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150608WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150608WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150608WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150608WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150608WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150608WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150608WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150608WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150612WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
DNMX150612WF_CA115Psvarvskär    
DNMX150612WF_CA125Psvarvskär    
DNMX150612WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150612WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150612WF_CA525för stål, fin, intermittent    
DNMX150612WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
DNMX150612WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150612WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
DNMX150612WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
DNMX150612WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent