SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - DPET
DPET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Passande hållare


SDLP…
DPET0702003 välj
DPET0702005 välj
DPET070201 välj
DPET070202 välj
DPET11T3003 välj
DPET11T3005 välj
DPET11T301 välj
DPET11T302 välj

Artikel Specifikation    
TJW04506DPET070202MR-FSF_PR1025    
TKT00403DPET0702003R-FSF_PR930    
TKT00405DPET070201R-FSF_PR930    
TKT00406DPET070202L-FSF_PR930    
TKT00407DPET070202R-FSF_PR930    
TKT00423DPET11T3003R-FSF_PR930    
TKT00425DPET11T301R-FSF_PR930    
TKT00426DPET11T302L-FSF_PR930    
TKT00427DPET11T302R-FSF_PR930    
TKT00453DPET0702003FR-USF_PR930    
TKT00454DPET070201FL-USF_PR930    
TKT00455DPET070201FR-USF_PR930    
TKT00456DPET070202FL-USF_PR930    
TKT00457DPET070202FR-USF_PR930    
TKT00473DPET11T3003FR-USF_PR930    
TKT00474DPET11T301FL-USF_PR930    
TKT00475DPET11T301FR-USF_PR930    
TKT00476DPET11T302FL-USF_PR930    
TKT00477DPET11T302FR-USF_PR930    
TLM40053DPET0702005MFR-USF_PR1725    
TLM40054DPET070201MFR-USF_PR1725    
TLM40055DPET070202MFR-USF_PR1725    
TLM40056DPET070202ML-FSF_PR1725    
TLM40057DPET070202MR-FSF_PR1725    
TLM40058DPET11T3005MFR-USF_PR1725    
TLM40059DPET11T3005MR-FSF_PR1725    
TLM40060DPET11T301MFR-USF_PR1725    
TLM40061DPET11T301MR-FSF_PR1725    
TLM40062DPET11T302MFR-USF_PR1725    
TLM40063DPET11T302MR-FSF_PR1725    
TSJ07486DPET11T302L-FSF_TN60    
TSJ07487DPET11T302R-FSF_TN60    
TSJ07546DPET11T302FL-USF_TN60    
TSJ07547DPET11T302FR-USF_TN60