SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - JCET
JCET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

JCET

JCGT


passande hållare
JCET030101 välj
JCET030102 välj välj välj
JCET030104


välj välj välj

Artikel Specifikation    
TLC04806JCET030102ML-F_PR1535    
TLC04807JCET030102MR-F_PR1535    
TLC04808JCET030104ML-F_PR1535    
TLC04809JCET030104MR-F_PR1535    
TLM00246JCET030102ML-F_PR1725    
TLM00247JCET030102MR-F_PR1725    
TLM00248JCET030104ML-F_PR1725    
TLM00249JCET030104MR-F_PR1725    
TLM40064JCET030101ML-FSF_PR1725    
TLM40065JCET030101MR-FSF_PR1725