SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - JCGT
JCGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

JCET

JCGT


passande hållare
JCGT030101 välj välj
JCGT030102 välj välj
JCGT030104


välj

Artikel Specifikation    
JCGT030101L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
JCGT030101L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
JCGT030101L-F_TN60svarvskär cermet    
JCGT030101R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
JCGT030102L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
JCGT030102L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
JCGT030102L-F_TN60svarvskär cermet    
JCGT030102R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
JCGT030102R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
JCGT030102R-F_TN60svarvskär cermet    
JCGT030104L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
JCGT030104R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent