SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - RCGX
RCGX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

RCGX

RCMX


passande hållare
RCGX1003

välj

Artikel Specifikation    
RCGX1003M0-AQ_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, obelagd