SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - RCMX
RCMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

RCGX

RCMX


passande hållare
RCMX1003 välj välj
RCMX1204välj välj välj

Artikel Specifikation    
RCMX1003M0_CA025Pför stål, medel, intermittent    
RCMX1003M0_CA115Psvarvskär    
RCMX1003M0_CA125Psvarvskär    
RCMX1003M0_CA510för stål, medel, ej intermittent    
RCMX1003M0_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1003M0_CA525för stål, medel, intermittent    
RCMX1003M0_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
RCMX1003M0_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1003M0_CA5525för stål, medel, intermittent    
RCMX1003M0_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
RCMX1003M0_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1003M0_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
RCMX1003M0_TN60svarvskär cermet    
RCMX1003M0_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1204M0_CA025Pför stål, medel, intermittent    
RCMX1204M0_CA115Psvarvskär    
RCMX1204M0_CA125Psvarvskär    
RCMX1204M0_CA310för gråjärn, medel, ej interrmittent    
RCMX1204M0_CA315för segjärn, medel, intermittent    
RCMX1204M0_CA320för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
RCMX1204M0_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
RCMX1204M0_CA510för stål, medel, ej intermittent    
RCMX1204M0_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1204M0_CA525för stål, medel, intermittent    
RCMX1204M0_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
RCMX1204M0_CA5525för stål, medel, intermittent    
RCMX1204M0_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
RCMX1204M0_PV7020CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1204M0_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
RCMX1204M0_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
RCMX1204M0_TN60svarvskär cermet    
RCMX1204M0_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent