SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - RNMG
RNMG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Passande hållare


PRGN…
RNMG0900 välj
RNMG1200 välj välj
RNMG1500

välj välj

Artikel Specifikation    
RNMG090300_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
RNMG090300_CA115Psvarvskär    
RNMG090300_CA125Psvarvskär    
RNMG090300_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG090300_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
RNMG090300_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
RNMG090300_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG090300_TN60svarvskär cermet    
RNMG090300_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG120400_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
RNMG120400_CA115Psvarvskär    
RNMG120400_CA125Psvarvskär    
RNMG120400_CA310för gråjärn, medel-grov, ej interrmittent    
RNMG120400_CA315för segjärn, medel-grov, intermittent    
RNMG120400_CA320för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
RNMG120400_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG120400_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
RNMG120400_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
RNMG120400_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG120400_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
RNMG120400_PV7005CERMET för gjutjärn, medel-grov, ej intermittent    
RNMG120400_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG120400_TN60svarvskär cermet    
RNMG120400_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
RNMG150600_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
RNMG150600_CA115Psvarvskär    
RNMG150600_CA125Psvarvskär    
RNMG150600_CA310för gråjärn, medel-grov, ej interrmittent    
RNMG150600_CA315för segjärn, medel-grov, intermittent    
RNMG150600_CA320för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
RNMG150600_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
RNMG150600_CA5525för stål, medel-grov, intermittent