SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SNMF

Välj hållare eller vändskärstyp

SNMF
CBSN…
Artikel Specifikation    
SNMF120406-21_TN90svarvskär cermet    
SNMF120410-21_TN90svarvskär cermet    
SNMF120416-21_TN90svarvskär cermet    
SNMF120421-21_TN90svarvskär cermet    
SNMF120426-21_TN90svarvskär cermet