SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SPGH

Välj hållare eller vändskärstyp

SPGH
…SSKPR…
Artikel Specifikation    
SPGH090304L_TN60CERMET för stål, fin, lätt intermittent