SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SPGN
SPGN Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

SPGN

SPGR

SPMN

SPMR


passande hållare
SPGN090304 välj
SPGN090308 välj
SPGN120304 välj
SPGN120308

välj

Artikel Specifikation    
SPGN090304_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
SPGN090308_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
SPGN120304_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
SPGN120308_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
SPGN120308_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
SPGN120308_TN60CERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent