SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SPGR
SPGR Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

SPGN

SPGR

SPMN

SPMR


passande hållare
SPGR090304 välj
SPGR090308 välj
SPGR120304 välj
SPGR120308
välj

Artikel Specifikation    
SPGR090304L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090304L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090304L_TN60svarvskär cermet    
SPGR090304L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090304L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090304R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090304R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090304R_TN60svarvskär cermet    
SPGR090304R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090304R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090308L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090308L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090308L_TN60svarvskär cermet    
SPGR090308L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090308L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090308R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090308R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR090308R_TN60svarvskär cermet    
SPGR090308R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR090308R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120304L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120304L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120304L_TN60svarvskär cermet    
SPGR120304L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120304L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120304R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120304R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120304R_TN60svarvskär cermet    
SPGR120304R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120304R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120308L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120308L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120308L_TN60svarvskär cermet    
SPGR120308L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120308L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120308R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120308R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
SPGR120308R_TN60svarvskär cermet    
SPGR120308R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
SPGR120308R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent