SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - SPMR
SPMR Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

SPGN

SPGR

SPMN

SPMR


passande hållare
SPMR090304 välj välj
SPMR090308 välj välj
SPMR120304 välj välj
SPMR120308
välj välj

Artikel Specifikation    
SPMR090304G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090304G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
SPMR090304G_TN60svarvskär cermet    
SPMR090304G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090304_CA025Pför stål, medel, intermittent    
SPMR090304_CA115Psvarvskär    
SPMR090304_CA125Psvarvskär    
SPMR090304_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090304_CA525för stål, medel, intermittent    
SPMR090304_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090304_CA5525för stål, medel, intermittent    
SPMR090304_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
SPMR090304_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
SPMR090308G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090308G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
SPMR090308G_TN60svarvskär cermet    
SPMR090308G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090308_CA025Pför stål, medel, intermittent    
SPMR090308_CA115Psvarvskär    
SPMR090308_CA125Psvarvskär    
SPMR090308_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090308_CA525för stål, medel, intermittent    
SPMR090308_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR090308_CA5525för stål, medel, intermittent    
SPMR090308_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
SPMR090308_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
SPMR120304G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120304G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
SPMR120304G_TN60svarvskär cermet    
SPMR120304G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120304_CA025Pför stål, medel, intermittent    
SPMR120304_CA115Psvarvskär    
SPMR120304_CA125Psvarvskär    
SPMR120304_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120304_CA525för stål, medel, intermittent    
SPMR120304_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
SPMR120304_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120304_CA5525för stål, medel, intermittent    
SPMR120304_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
SPMR120304_PR1535för rostfritt, medel, intermittent    
SPMR120308G_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120308G_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
SPMR120308G_TN60svarvskär cermet    
SPMR120308G_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120308_CA025Pför stål, medel, intermittent    
SPMR120308_CA115Psvarvskär    
SPMR120308_CA125Psvarvskär    
SPMR120308_CA515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120308_CA525för stål, medel, intermittent    
SPMR120308_CA530för stål, medel, kraftigt intermittent    
SPMR120308_CA5515för stål, medel, lätt intermittent    
SPMR120308_CA5525för stål, medel, intermittent    
SPMR120308_CA6525för rostfritt, medel, lätt intermittent    
SPMR120308_PR1535för rostfritt, medel, intermittent