SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TBET
TBET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TBET

TBGT

TBGW

TBMT


passande hållare
TBET0601005 välj välj
TBET060101 välj välj
TBET060102 välj välj
TBET060104


välj välj

Spånbrytare och sorter
TBET för stål (PDF)
⬇︎

Artikel Specifikation    
TBET0601005ML_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET0601005ML_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET0601005MR_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET0601005MR_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060101ML_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060101ML_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060101MR_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060101MR_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060102ML_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060102ML_PR1705för stål, fin, ej intermittent    
TBET060102ML_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060102MR_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060102MR_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060104ML_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060104ML_PR1705för stål, fin, ej intermittent    
TBET060104ML_PR1725för stål, fin, intermittent    
TBET060104MR_PR1535för svåra material, fin, intermittent    
TBET060104MR_PR1705för stål, fin, ej intermittent    
TBET060104MR_PR1725för stål, fin, intermittent