SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TBGT
TBGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TBET

TBGT

TBGW

TBMT


passande hållare
TBGT0601005 välj
TBGT060101 välj välj välj välj
TBGT060102 välj välj välj välj
TBGT060104


välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
TBGT0601005ML_PR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060101L_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060101L_TN60svarvskär cermet    
TBGT060101R_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060102CF_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102L_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060102L_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060102L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102L_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TBGT060102L_TN60svarvskär cermet    
TBGT060102L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060102L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102R_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060102R_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060102R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060102R_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TBGT060102R_TN60svarvskär cermet    
TBGT060102R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060102R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104L_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060104L_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104L_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060104L_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104L_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TBGT060104L_PV90svarvskär cermet    
TBGT060104L_TN60svarvskär cermet    
TBGT060104L_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060104L_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104ML_PR1025för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104R_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TBGT060104R_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104R_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060104R_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TBGT060104R_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TBGT060104R_TN60svarvskär cermet    
TBGT060104R_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TBGT060104R_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TJE05526TBGT060102MP-CF_PR1025    
TKD05526TBGT060102MP-CF_PR1425    
TKE05525TBGT060101MP-CF_PR1225    
TKE05526TBGT060102MP-CF_PR1225    
TLC05525TBGT060101MP-CF_PR1535    
TLC05526TBGT060102MP-CF_PR1535    
TLC58757TBGT060101MFP-PF_PR1535    
TLC58758TBGT060102MFP-PF_PR1535    
TLC58759TBGT060104MFP-PF_PR1535    
TLM00258TBGT060101MP-CF_PR1725    
TLM00259TBGT060102MP-CF_PR1725    
TLM00506TBGT060101MFP-PF_PR1725    
TLM00507TBGT060102MFP-PF_PR1725    
TLM00508TBGT060104MFP-PF_PR1725    
TLN40107TBGT060102MP-CF_PR1705