SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TBGW
TBGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TBET

TBGT

TBGW

TBMT


passande hållare
TBGW060102 välj
TBGW060104

välj

Artikel Specifikation    
TBGW060102_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
TBGW060102_TN60svarvskär cermet    
TBGW060104_KW10för gjutjärn, grov, intermittent