SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TCET
TCET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TCGT

TCGW

TCMT

TCMX


passande hållare
TCET080201 välj välj
TCET080202 välj välj
TCET1103005 välj välj
TCET110301 välj välj
TCET110302

välj välj

Spånbrytare och sorter
TCET för stål (PDF)
⬇︎

Artikel Specifikation    
TKT02706TCET080201FR-USF_PR930    
TKT02708TCET080202FR-USF_PR930    
TKT02722TCET1103003FL-USF_PR930    
TKT02724TCET110301FL-USF_PR930    
TKT02725TCET110301FR-USF_PR930    
TKT02726TCET110302FL-USF_PR930    
TKT02727TCET110302FR-USF_PR930    
TLM40066TCET1103005MFR-USF_PR1725    
TLM40067TCET110301MFR-USF_PR1725    
TLM40068TCET110302MFR-USF_PR1725