SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TCET
TCGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TCET

TCGW

TCMT

TCMX


passande hållare

Spånbrytare och sorter
TCGT för stål (PDF)
⬇︎
TCGT0802003 välj välj
TCGT0802005 välj
TCGT080201 välj välj
TCGT080202 välj välj
TCGT110202 välj
TCGT110204 välj
TCGT1103003 välj välj välj välj
TCGT1103005 välj välj
TCGT110301 välj välj välj välj
TCGT110302 välj välj välj välj
TCGT110304 välj välj välj välj
TCGT110308 välj

Artikel Specifikation    
TCGT0802003FRU_PR930Svarvskär    
TCGT080201FR-U_PR930Svarvskär    
TCGT080201FR-U_TN60CERMET för stål    
TCGT080201MFRUPR1225Svarvskär    
TCGT080202EL-U_PR930Svarvskär    
TCGT080202EL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT080202ER-U_PR930Svarvskär    
TCGT080202ER-U_TN60CERMET för stål    
TCGT080202FL-U_KW10Svarvskär    
TCGT080202FL-U_PR930Svarvskär    
TCGT080202FL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT080202FR-U_PR930Svarvskär    
TCGT080202FR-U_TN60CERMET för stål    
TCGT080202MERUPR1025Svarvskär    
TCGT080202MERUPR1725Svarvskär    
TCGT080202MFLUPR1225Svarvskär    
TCGT080202MFRUPR1225Svarvskär    
TCGT110202L_TN60CERMET för stål    
TCGT110202R_TN60CERMET för stål    
TCGT110204L_TN60CERMET för stål    
TCGT110204R_TN60CERMET för stål    
TCGT1103003FR-U_KW10Svarvskär    
TCGT1103003FRU_PR930Svarvskär    
TCGT110301ER-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110301FL-U_KW10Svarvskär    
TCGT110301FL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110301FR-U_KW10Svarvskär    
TCGT110301FR-U_PR930Svarvskär    
TCGT110301FR-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110301MERUPR1025Svarvskär    
TCGT110301MFLUPR1225Svarvskär    
TCGT110301MFRUPR1225Svarvskär    
TCGT110302EL-U_PR930Svarvskär    
TCGT110302EL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110302ER-U_PR930Svarvskär    
TCGT110302ER-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110302FL-U_KW10Svarvskär    
TCGT110302FL-U_PR930Svarvskär    
TCGT110302FL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110302FR-U_KW10Svarvskär    
TCGT110302FR-U_PR930Svarvskär    
TCGT110302FR-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110302L-A3_KW10Svarvskär    
TCGT110302LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110302LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110302MELUPR1725Svarvskär    
TCGT110302MERUPR1725Svarvskär    
TCGT110302MFLUPR1225Svarvskär    
TCGT110302MFRUPR1225Svarvskär    
TCGT110302R-A3_KW10Svarvskär    
TCGT110302RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110302RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110304EL-U_PR930Svarvskär    
TCGT110304EL-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110304ER-U_PR930Svarvskär    
TCGT110304ER-U_TN60CERMET för stål    
TCGT110304L-A3_KW10Svarvskär    
TCGT110304LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110304LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110304MERUPR1725Svarvskär    
TCGT110304MFLUPR1225Svarvskär    
TCGT110304MFRUPR1025Svarvskär    
TCGT110304MFRUPR1225Svarvskär    
TCGT110304R-A3_KW10Svarvskär    
TCGT110304RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110304RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110308LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110308LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110308RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TCGT110308RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TKE05771TCGT0802005MFR-U_PR1225    
TKE05780TCGT1103005MFL-U_PR1225    
TKE05781TCGT1103005MFR-U_PR1225