SmiCut Online Store
Not logged in
TCGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TCET

TCGT

TCMT

TCMX


passande hållare
TCGW080201 välj
TCGW080202 välj
TCGW110301 välj
TCGW110302 välj
TCGW110304

välj

Artikel Specifikation    
TCGW080201_KW10för gjutjärn, intermittent    
TCGW080202_KW10för gjutjärn, intermittent    
TCGW110301_KW10för gjutjärn, intermittent    
TCGW110302_KW10för gjutjärn, intermittent    
TCGW110304_KW10för gjutjärn, intermittent