SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TCET
TCMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TCET

TCGT

TCGW

TCMX


passande hållare
TCMT090202 välj
TCMT090204 välj
TCMT110202 välj
TCMT110204 välj välj
TCMT110208 välj välj
TCMT16T304 välj
TCMT16T308 välj välj
TCMT16T312 välj välj

Artikel Specifikation    
TCMT090202HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT090202HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090202HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090202HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090202HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090202HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090202HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT090202HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT090202HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090202HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT090204HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT090204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT090204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090204HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090204HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT090204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT090204HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT090204HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT090204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110202HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110202HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110202HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110202HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110202HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110202HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110202HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110202HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT110202HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110202HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110204HQ_CA115Psvarvskär    
TCMT110204HQ_CA125Psvarvskär    
TCMT110204HQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_CA315för segjärn, fin-medel, intermittent    
TCMT110204HQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110204HQ_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110204HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110204HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110204HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110204HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110204HQ_PV90svarvskär cermet    
TCMT110204HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT110204HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110208HQ_CA115Psvarvskär    
TCMT110208HQ_CA125Psvarvskär    
TCMT110208HQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_CA315för segjärn, fin-medel, intermittent    
TCMT110208HQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110208HQ_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110208HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110208HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110208HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110208HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT110208HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT110208HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT110208HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT110208HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT110208HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT16T304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T304HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T304HQ_PV90svarvskär cermet    
TCMT16T304HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT16T304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TCMT16T308HQ_CA315för segjärn, fin-medel, intermittent    
TCMT16T308HQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TCMT16T308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T308HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T308HQ_PV90svarvskär cermet    
TCMT16T308HQ_TN60svarvskär cermet    
TCMT16T308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T312HQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TCMT16T312HQ_CA315för segjärn, fin-medel, intermittent    
TCMT16T312HQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T312HQ_CA4515för gjutjärn, fin-medel, kraftigt intermittent    
TCMT16T312HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T312HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TCMT16T312HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TCMT16T312HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent