SmiCut Online Store
Not logged in
TCMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TCET

TCGT

TCGW

TCMT


passande hållare
TCMX090204 välj välj
TCMX110204

välj välj

Artikel Specifikation    
TCMX090204WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TCMX090204WP_CA115Psvarvskär    
TCMX090204WP_CA125Psvarvskär    
TCMX090204WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TCMX090204WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX090204WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TCMX090204WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TCMX090204WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
TCMX090204WP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX090204WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TCMX090204WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TCMX090204WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX090204WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TCMX090204WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX110204WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TCMX110204WP_CA115Psvarvskär    
TCMX110204WP_CA125Psvarvskär    
TCMX110204WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TCMX110204WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX110204WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TCMX110204WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TCMX110204WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
TCMX110204WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TCMX110204WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TCMX110204WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TCMX110204WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TCMX110204WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent