SmiCut Online Store
Not logged in
TNGA Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TNEG

TNGA

TNGG

TNMA

TNMG

TNMM

TNMP

TNMX


passande hållare
TNGA110304 välj
TNGA160404 välj
TNGA160408
välj

Artikel Specifikation    
TNGA110304_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
TNGA160404_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
TNGA160404_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TNGA160408_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
TNGA160408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent