SmiCut Online Store
Not logged in
TNMA Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TNEG

TNGA

TNGG

TNMA

TNMG

TNMM

TNMP

TNMX


passande hållare
TNMA160404 välj välj
TNMA160408 välj välj
TNMA160412 välj
TNMA160416 välj
TNMA160420

välj

Artikel Specifikation    
TNMA160404_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMA160404_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMA160404_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160404_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160404_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160404_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160404_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160404_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TNMA160404_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMA160404_TN60svarvskär cermet    
TNMA160404_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMA160408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMA160408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMA160408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160408_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160408_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160408_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TNMA160408_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMA160408_TN60svarvskär cermet    
TNMA160408_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMA160412_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMA160412_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMA160412_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160412_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMA160412_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160416_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMA160416_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMA160416_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160416_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160420_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMA160420_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMA160420_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMA160420_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent