SmiCut Online Store
Not logged in
TNMG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TNEG

TNGA

TNGG

TNMA

TNMG

TNMM

TNMP

TNMX


passande hållare
TNMG110404 välj
TNMG110408 välj
TNMG160402 välj
TNMG160404 välj välj välj välj välj
TNMG160408 välj välj välj välj välj
TNMG160412 välj välj välj välj
TNMG160416 välj
TNMG160420 välj
TNMG220404 välj välj
TNMG220408 välj välj välj
TNMG220412 välj välj välj
TNMG220416 välj

Artikel Specifikation    
TNMG110404GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG110404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG110404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG110404GP_TN60svarvskär cermet    
TNMG110404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG110404GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110404GS_CA115Psvarvskär    
TNMG110404GS_CA125Psvarvskär    
TNMG110404GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110404GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG110404GS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110404GS_TN60svarvskär cermet    
TNMG110404GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG110404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110404HQ_CA115Psvarvskär    
TNMG110404HQ_CA125Psvarvskär    
TNMG110404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG110404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110404HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110404HQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG110404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG110408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG110408GP_TN60svarvskär cermet    
TNMG110408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG110408GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110408GS_CA115Psvarvskär    
TNMG110408GS_CA125Psvarvskär    
TNMG110408GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110408GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG110408GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG110408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110408HQ_CA115Psvarvskär    
TNMG110408HQ_CA125Psvarvskär    
TNMG110408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG110408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG110408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG110408HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG110408HQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG110408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160402GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160402GP_CA115Psvarvskär    
TNMG160402GP_CA125Psvarvskär    
TNMG160402GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402GP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160402GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160402GP_CA5505för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160402GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160402GP_TN60svarvskär cermet    
TNMG160402GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160402PP_CA115Psvarvskär    
TNMG160402PP_CA125Psvarvskär    
TNMG160402PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402PP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160402PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160402PP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160402PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160402PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160402PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160402RLD_PR1535svarvskär    
TNMG160402RLD_PR1725för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, obelagd    
TNMG160404AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
TNMG160404AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
TNMG160404CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404CQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160404CQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160404CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404CQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404CQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404CQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404CQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404CQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160404C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160404C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404C_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160404GP_CA115Psvarvskär    
TNMG160404GP_CA125Psvarvskär    
TNMG160404GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404GP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160404GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160404GP_CA5505för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160404GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160404GP_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404GS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404GS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404GU_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404HQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160404HQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160404HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
TNMG160404HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404HQ_TN30svarvskär cermet    
TNMG160404HQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404HS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404HS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404HS_PV7020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
TNMG160404KQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404KQ_CA315för segjärn, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404KQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404L-C_PV7025CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404L-C_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404L-C_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404L-C_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404L-C_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404L-C_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404L-C_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404L-ST_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404L-ST_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404L-ST_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404L-ST_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404L-ST_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404L-ST_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404L-ST_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404L-ST_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404LST_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404LST_CA115Psvarvskär    
TNMG160404LST_CA125Psvarvskär    
TNMG160404LST_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404LST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404LST_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404LST_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404LST_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
TNMG160404MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNMG160404MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
TNMG160404MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
TNMG160404MQ_PR115Ssvarvskär    
TNMG160404MQ_PR120Ssvarvskär    
TNMG160404MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
TNMG160404MQ_PR1325för svåra material, fin, intermittent    
TNMG160404MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
TNMG160404MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
TNMG160404MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404MS_PR115Ssvarvskär    
TNMG160404MS_PR120Ssvarvskär    
TNMG160404MS_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MS_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404MU_PR115Ssvarvskär    
TNMG160404MU_PR120Ssvarvskär    
TNMG160404MU_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404MU_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404MU_PR1535för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PG_CA115Psvarvskär    
TNMG160404PG_CA125Psvarvskär    
TNMG160404PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404PG_PR1535för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PG_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PG_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PG_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PG_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PG_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG160404PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG160404PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160404PP_CA115Psvarvskär    
TNMG160404PP_CA125Psvarvskär    
TNMG160404PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404PP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160404PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160404PP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160404PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160404PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404PQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160404PQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160404PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404PQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404PQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160404PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160404PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160404PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404PS_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404PS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PS_PV7025CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404PS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404PS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-C_PV7020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-C_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404R-C_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-C_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404R-C_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404R-C_TN6020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-C_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404R-C_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-ST_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404R-ST_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-ST_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404R-ST_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404R-ST_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404R-ST_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404R-ST_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404R-ST_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404R-ST_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404RLD_PR1425svarvskär    
TNMG160404RLD_PR1535svarvskär    
TNMG160404RLD_PR1725för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404RST_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404RST_CA115Psvarvskär    
TNMG160404RST_CA125Psvarvskär    
TNMG160404RST_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404RST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160404RST_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404RST_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404RST_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404TK_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160404TK_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160404TK_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
TNMG160404TK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160404XF_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XF_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XF_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XF_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XF_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160404XF_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XF_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160404XP_CA115Psvarvskär    
TNMG160404XP_CA125Psvarvskär    
TNMG160404XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160404XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160404XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XP_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160404XP_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160404XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160404XQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160404XQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160404XQ_CA510för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160404XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160404XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
TNMG160404XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160404XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160404XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160404XQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160404XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160404_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG160404_CA115Psvarvskär    
TNMG160404_CA125Psvarvskär    
TNMG160404_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160404_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160404_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160404_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG160404_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160404_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG160404_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
TNMG160404_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG160404_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TNMG160404_PV7025CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160404_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TNMG160404_TN60svarvskär cermet    
TNMG160404_TN6020CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160404_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160404_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408AH_KW10för icke-järnmetaller, medel-grov, obelagd    
TNMG160408AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
TNMG160408AH_PDL025för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
TNMG160408CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408CQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160408CQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160408CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408CQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408CQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408CQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408CQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408CQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408CQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408C_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408C_CA5505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
TNMG160408GC_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408GC_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408GC_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408GC_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GC_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160408GP_CA115Psvarvskär    
TNMG160408GP_CA125Psvarvskär    
TNMG160408GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160408GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160408GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160408GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160408GP_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408GT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408GT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408GT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408GT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408HQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160408HQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
TNMG160408HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408HQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
TNMG160408KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408KQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408KQ_CA315för segjärn, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408KQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408L-C_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408L-C_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408L-C_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408L-C_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408L-C_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408L-C_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408L-ST_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408L-ST_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408L-ST_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408L-ST_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408L-ST_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408L-ST_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408L-ST_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408LST_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408LST_CA115Psvarvskär    
TNMG160408LST_CA125Psvarvskär    
TNMG160408LST_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408LST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408LST_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408LST_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408LST_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
TNMG160408MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
TNMG160408MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
TNMG160408MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
TNMG160408MQ_PR1125för rostfritt, fin, intermittent    
TNMG160408MQ_PR115Ssvarvskär    
TNMG160408MQ_PR120Ssvarvskär    
TNMG160408MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
TNMG160408MQ_PR1325för svåra material, fin, intermittent    
TNMG160408MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
TNMG160408MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
TNMG160408MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
TNMG160408MS_PR115Ssvarvskär    
TNMG160408MS_PR120Ssvarvskär    
TNMG160408MS_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408MU_PR115Ssvarvskär    
TNMG160408MU_PR120Ssvarvskär    
TNMG160408MU_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408MU_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408MU_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PG_CA115Psvarvskär    
TNMG160408PG_CA125Psvarvskär    
TNMG160408PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PG_PR1535för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PG_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PG_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PG_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PG_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PG_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG160408PH_CA115Psvarvskär    
TNMG160408PH_CA125Psvarvskär    
TNMG160408PH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408PH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408PH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PH_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PH_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160408PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408PH_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG160408PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PH_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG160408PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG160408PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG160408PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160408PP_CA115Psvarvskär    
TNMG160408PP_CA125Psvarvskär    
TNMG160408PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160408PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160408PP_CA5525för stål, fin, intermittent    
TNMG160408PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160408PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408PP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408PQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160408PQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160408PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408PQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408PQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160408PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160408PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160408PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PS_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PS_PV7010CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PS_PV7025CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PT_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408PT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408PT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408PT_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408PT_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-C_PV7020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-C_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408R-C_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-C_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408R-C_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408R-C_TN6020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-C_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408R-C_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-ST_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408R-ST_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-ST_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408R-ST_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408R-ST_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408R-ST_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408R-ST_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408RST_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408RST_CA115Psvarvskär    
TNMG160408RST_CA125Psvarvskär    
TNMG160408RST_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408RST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160408RST_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408RST_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408RST_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
TNMG160408SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
TNMG160408SG_PR115Ssvarvskär    
TNMG160408SG_PR120Ssvarvskär    
TNMG160408SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG160408SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
TNMG160408TK_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160408TK_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408TK_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
TNMG160408TK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160408XF_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XF_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XF_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XF_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XF_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160408XF_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XF_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160408XP_CA115Psvarvskär    
TNMG160408XP_CA125Psvarvskär    
TNMG160408XP_CA510för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160408XP_CA530för lågkolhaltigt stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160408XP_CA5505för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160408XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
TNMG160408XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
TNMG160408XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160408XQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160408XQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160408XQ_CA510för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160408XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160408XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
TNMG160408XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160408XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160408XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
TNMG160408XQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408XQ_TN6020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
TNMG160408XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
TNMG160408XS_CA025Pför lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
TNMG160408XS_CA115Psvarvskär    
TNMG160408XS_CA125Psvarvskär    
TNMG160408XS_CA510för lågkolhaltigt stål, grov, ej intermittent    
TNMG160408XS_CA515för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408XS_CA525för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
TNMG160408XS_CA530för lågkolhaltigt stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408XS_CA5515för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408XS_CA5525för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
TNMG160408XS_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408XS_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408XS_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
TNMG160408XS_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408ZS_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408ZS_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408ZS_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408ZS_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408ZS_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408ZS_CA5505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160408_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG160408_CA115Psvarvskär    
TNMG160408_CA125Psvarvskär    
TNMG160408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160408_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG160408_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160408_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG160408_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
TNMG160408_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_PR1125för rostfritt, grov, intermittent    
TNMG160408_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG160408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TNMG160408_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160408_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TNMG160408_TN60svarvskär cermet    
TNMG160408_TN6020CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160408_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160408_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160412CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412CQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160412CQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160412CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160412CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160412CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412CQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160412CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412CQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160412CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412GC_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412GC_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412GC_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412GC_CA5505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412GT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412GT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412GT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412GT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412GT_PV7020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412HQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160412HQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160412HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160412HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG160412HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412HQ_PV90svarvskär cermet    
TNMG160412HQ_TN60svarvskär cermet    
TNMG160412HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412HS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160412KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
TNMG160412KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160412MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160412MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
TNMG160412MS_PR115Ssvarvskär    
TNMG160412MS_PR120Ssvarvskär    
TNMG160412MS_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160412MS_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160412MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PG_CA115Psvarvskär    
TNMG160412PG_CA125Psvarvskär    
TNMG160412PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG160412PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PG_PR1535för svåra material, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PG_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PG_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PG_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG160412PH_CA115Psvarvskär    
TNMG160412PH_CA125Psvarvskär    
TNMG160412PH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412PH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412PH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PH_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160412PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160412PH_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG160412PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PH_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG160412PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG160412PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG160412PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMG160412PP_CA115Psvarvskär    
TNMG160412PP_CA125Psvarvskär    
TNMG160412PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160412PP_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMG160412PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMG160412PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160412PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160412PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160412PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TNMG160412PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMG160412PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMG160412PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412PQ_CA115Psvarvskär    
TNMG160412PQ_CA125Psvarvskär    
TNMG160412PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160412PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG160412PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG160412PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG160412PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG160412PT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412PT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG160412PT_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412R-C_TN60svarvskär cermet    
TNMG160412SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
TNMG160412SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
TNMG160412SG_PR115Ssvarvskär    
TNMG160412SG_PR120Ssvarvskär    
TNMG160412SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG160412SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
TNMG160412ZS_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412ZS_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412ZS_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412ZS_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG160412_CA115Psvarvskär    
TNMG160412_CA125Psvarvskär    
TNMG160412_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160412_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160412_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG160412_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160412_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG160412_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160412_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160412_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG160412_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
TNMG160412_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160412_TN60svarvskär cermet    
TNMG160412_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG160416KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160416KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160416KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160416_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160416_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160416_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160416_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160416_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG160420_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG160420_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG160420_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160420_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG160420_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG220404LST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220404PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG220404PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG220404PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220404PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG220404PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220404PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220404PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220404PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220404PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220404PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220404RST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220404_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG220404_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG220404_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220404_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220404_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TNMG220408CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220408CQ_CA115Psvarvskär    
TNMG220408CQ_CA125Psvarvskär    
TNMG220408CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
TNMG220408CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG220408CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220408CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
TNMG220408CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG220408CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220408HS_TN60svarvskär cermet    
TNMG220408LST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220408PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG220408PH_CA115Psvarvskär    
TNMG220408PH_CA125Psvarvskär    
TNMG220408PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG220408PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220408PH_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG220408PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408PH_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG220408PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG220408PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG220408PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220408PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG220408PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220408PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220408PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220408PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220408PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408PS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
TNMG220408PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220408RST_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220408SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
TNMG220408SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
TNMG220408SG_PR115Ssvarvskär    
TNMG220408SG_PR120Ssvarvskär    
TNMG220408SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG220408SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
TNMG220408_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG220408_CA115Psvarvskär    
TNMG220408_CA125Psvarvskär    
TNMG220408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG220408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG220408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG220408_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220408_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG220408_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220408_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220408_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG220408_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220408_TN60svarvskär cermet    
TNMG220408_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220412CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220412CQ_CA115Psvarvskär    
TNMG220412CQ_CA125Psvarvskär    
TNMG220412CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TNMG220412CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220412CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
TNMG220412PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG220412PH_CA115Psvarvskär    
TNMG220412PH_CA125Psvarvskär    
TNMG220412PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG220412PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220412PH_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG220412PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412PH_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG220412PH_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG220412PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG220412PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220412PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG220412PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220412PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220412PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220412PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220412PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220412SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
TNMG220412SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
TNMG220412SG_PR115Ssvarvskär    
TNMG220412SG_PR120Ssvarvskär    
TNMG220412SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
TNMG220412SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
TNMG220412_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG220412_CA115Psvarvskär    
TNMG220412_CA125Psvarvskär    
TNMG220412_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TNMG220412_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TNMG220412_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220412_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG220412_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220412_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220412_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG220412_TN60svarvskär cermet    
TNMG220416PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
TNMG220416PH_CA115Psvarvskär    
TNMG220416PH_CA125Psvarvskär    
TNMG220416PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
TNMG220416PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
TNMG220416PH_CA525för stål, grov, intermittent    
TNMG220416PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
TNMG220416PH_CA5525för stål, grov, intermittent    
TNMG220416PMG_CA115Psvarvskär    
TNMG220416PMG_CA125Psvarvskär    
TNMG220416PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220416PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
TNMG220416PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220416PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220416PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
TNMG220416PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
TNMG220416PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
TNMG220416_CA5515för stål, grov, lätt intermittent