SmiCut Online Store
Not logged in
TNMP Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TNEG

TNGA

TNGG

TNMA

TNMG

TNMM

TNMP

TNMX


passande hållare
TNMP160404 välj
TNMP160408


välj

Artikel Specifikation    
TNMP160404TK_PR930svarvskär    
TNMP160408TK_PR930svarvskär