SmiCut Online Store
Not logged in
TNMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TNEG

TNGA

TNGG

TNMA

TNMG

TNMM

TNMP

TNMX


passande hållare
TNMX160404 välj
TNMX160408 välj
TNMX160412

välj

Artikel Specifikation    
TNMX160404WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMX160404WF_CA115Psvarvskär    
TNMX160404WF_CA125Psvarvskär    
TNMX160404WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160404WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160404WF_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMX160404WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMX160404WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160404WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160404WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160404WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160408WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMX160408WF_CA115Psvarvskär    
TNMX160408WF_CA125Psvarvskär    
TNMX160408WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160408WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160408WF_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMX160408WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMX160408WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160408WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160408WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160408WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160412WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TNMX160412WF_CA115Psvarvskär    
TNMX160412WF_CA125Psvarvskär    
TNMX160412WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160412WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160412WF_CA525för stål, fin, intermittent    
TNMX160412WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TNMX160412WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160412WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TNMX160412WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TNMX160412WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent